Seminar: 'Kaders voor data'

Het internet is een technologische innovatie die alle aspecten van de samenleving raakt. In de nieuwe online wereld is er de neiging om vast te houden aan bestaande en verouderde kaders. Maar voldoen deze bestaande kaders en wetten wel? Zo heerst er bijvoorbeeld versnippering onder welke wetten internet- en online bedrijven nou daadwerkelijk vallen, wat gevolgen heeft voor de privacy van burgers. 

Op maandag 30 maart a.s. organiseert ECP een seminar waarin sprekers, panel en het publiek met elkaar in gesprek gaan over de (gewenste) kaders voor data.

Vragen die onder andere aan bod komen: Is een nieuwe datawet noodzakelijk? Komen we dan niet in conflict met ontwikkelingen in de EU, of moeten we juist gidsland zijn? Zijn we nog op tijd met de vernieuwing? Of moet er juist nog meer gebeuren? Ook gaan we tijdens het debat in op de initiatiefnota ‘Op weg naar de Datawet’ van Jeroen Recourt en Astrid Oosenbrug.

Onder anderen Michiel Steltman (DHPA), Bastiaan Goslings (AMS-IX), Jeroen Recourt (PvdA), Astrid Oosenbrug (PvdA), Bart de Liefde (VVD), Bart Schermer (Considerati) zijn aanwezig om te debatteren over dit onderwerp.

Rechts van deze pagina vindt u het volledige programma en de presentaties.

Uiteraard is er tijdens en na de bijeenkomst voldoende gelegenheid om te netwerken.

Seminar: ‘Kaders voor data’
Datum: Maandag 30 maart 2015
Tijd: 15.00-17.00 uur, met aansluitend een borrel
Locatie: Nieuwspoort, Den Haag