Seminar Interoperabiliteit – Maak het waar(d)

Op 29 september aanstaande organiseren Forum Standaardisatie, ECP-EPN, TNO en Novay het seminar "Interoperabiliteit – Maak het waar(d)", waarin besproken wordt hoe keten- en netwerkinformatisering waardevol gemaakt kan worden voor kleinere partijen.  

 

Bedrijfsleven en overheid werken al jaren aan het bevorderen van elektronische informatie-uitwisseling. Tussen grote spelers is dat dan ook al behoorlijk gewoon. Steeds vaker echter spelen ook kleine ondernemingen, zelfstandigen zonder personeel en consumenten een sleutelrol in elektronische ketens. Nu zijn het vooral de grote spelers die de vruchten plukken. Voor  kleine spelers is de business case minder eenvoudig en adoptie veel moeilijker. Toch is deelname van veel kleine spelers ook  voor de grote spelers cruciaal om keteninformatisering te laten slagen. Maar hoe kunnen die kleine partijen worden bewogen om toch deel te nemen ?

 

Op 29 september a.s. (verplaatst van 24 mei) organiseren Novay, ECP-EPN, Forum Standaardisatie en TNO het seminar "Interoperabiliteit – Maak het waar(d)". In dit seminar komt aan de orde hoe overheden en grote bedrijven keteninformatisering waardevol kunnen maken voor de kleine schakels in de keten. Dat gebeurt aan de hand van drie actuele voorbeelden:

– In de supply-chain is transparante uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners van belang voor de financiering van activiteiten, nu vooral voor de grote industriële partners. Hoe zorgen ketenpartners er voor dat de MKB-er aangeschakeld wordt in deze keten en daar zijn voordeel mee kan doen?
– Digitalisering van het energienet is in ieders belang – denk aan de elektrische auto, nieuwe vormen van energiewinning – maar vooral voor de energiesector. De consument is hierin een belangrijke schakel. Hoe zorgt de sector er voor dat het de  consument wat waard wordt om over te stappen naar de slimme meter?
– Banken, verzekeraars en de Belastingdienst hebben belang bij betrouwbare administratieve gegevens, maar de ondernemer moet investeren in administratieve software. Hoe zorgen deze partijen er voor dat de ondernemer investeert in goede administratie?Deelnemers ontvangen ter plaatse een publicatie over het besprokene.

 

Aanmelden

Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link.

Klik hier voor meer informatie.