Seminar Identiteitsmanagement: kostbaar vertrouwen

Tijdens dit seminar op 17 juni 2010 geeft ECP-EPN u een overzicht van de laatste ontwikkelingen en nieuwste trends op het gebied van identiteitsmanagement. Hoe voorkomen we identiteitsfraude? Hoe zorgen we ervoor dat privacy niet in het geding komt? En welke kosten zijn er verbonden aan het succesvol managen van elektronische identiteitsgegevens? 

Gerechtvaardigd vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor succesvol en betrouwbaar identiteitsmanagement. Inmiddels hebben doorsnee burger en bedrijf meerdere manieren om online identiteit te kunnen bewijzen. Deze veelheid aan middelen maakt beheer van identiteiten steeds complexer voor zowel burgers, bedrijven als overheid. Hoe is deze veelheid aan middelen terug te brengen?

Identiteitsmanagement: kostbaar vertrouwen
17 juni 2010
13.30 uur – 17.15 uur
De Lindenhof te Delft

Ontwikkelingen als OpenIDplus (vertrouwd inloggen met één digitale sleutel bij meerdere websites), eHerkenning voor Bedrijven (overheidsprogramma voor veilige elektronische herkenning van bedrijven) en sociale netwerken komen aan bod. Gratis sociale netwerken op internet zijn enorm populair maar bieden niet altijd een oplossing voor een natuurlijke onderverdeling in rollen en relaties zoals dat in het offline leven het geval is. Tijdens dit seminar wordt aangegeven hoe het anders kan. De middag wordt op ludieke wijze afgesloten met een interactieve presentatie.

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.