Seminar ICT marktkansen in Duitsland

Van 23 tot en met 27 april 2018 vindt de Hannover Messe plaats, een van de grootste industriële beurzen ter wereld. In 2017 was er voor de eerste keer ook een Holland IT & Smart Industry House op de Hannover Messe. Digitalisering en ICT-toepassingen zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met een moderne (industriële) economie. Om die reden heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de groeikansen en investeringsmogelijkheden voor het Nederlandse ICTbedrijfsleven in een aantal Duitse sectoren in kaart gebracht: land- en tuinbouw, automotive, de maakindustrie, gezondheidszorg en infrastructuur.

Seminar ICT marktkansen in Duitsland

Datum: 30 november Tijd: 15.00 – 18.00u Locatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag – Veegenszaal

Programma

Het programma dient om Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en regio’s verder te informeren over de ontwikkelingen in verschillende Duitse sectoren en in contact te brengen met aanwezige Duitse cluster- en netwerkorganisaties en kennisinstellingen. Tenslotte krijgen de deelnemers de ruimte om aan te geven welke ondersteunende rol zij nodig achten om hun kansen in Duitsland te vergroten. 15.00 – 15.15 Inloop met koffie en thee 15.15 – 15.30 Opening door dagvoorzitter 15.30 – 16.00 Toelichting onderzoek ‘Kansen voor de Nederlandse ICT sector in Duitsland’ 16.00 – 16.15 Presentatie activiteiten van Ministerie van EZK voor Nederlandse ICT-oplossingen in sectoren in aanloop naar de Hannover Messe 2018 16.15 – 17.00 Workshops met Duitse en Nederlandse experts in digitalisering en ICToplossingen in de moderne economie 17.00 – 17.05 Afsluiting 17.05 – 18.00 Netwerkborrel

Aanmelden

Heeft u interesse om deze kansen te benutten in verschillende Duitse sectoren met Nederlandse ICToplossingen? En wilt u tijdens de middag uw zakelijke netwerk vergroten, geïnspireerd worden door enkele Duitse organisaties en informatie inwinnen over de activiteiten die het Ministerie van EZK in 2018 gaat organiseren om Nederlandse organisaties met ICT-oplossingen te stimuleren in zaken doen op de Duitse markt? Meld u dan gratis aan voor de seminar over ICT marktkansen in Duitsland op donderdag 30 november 2017.

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat er voor Nederlandse ICTbedrijven volop mogelijkheden zijn voor groei en investering in Duitsland. Er is met name een toenemende vraag naar kennis en kunde op de thema’s Internet of Things, Cyber Security, Big Data, Software Robotics, Cloud en Blockchain. Nederlandse organisaties zijn kansrijk om in te spelen op deze ontwikkeling vanwege de innovatieve en concurrerende ICT sector, aldus het onderzoek. Nederlandse bedrijven hebben vaak al ICT-oplossingen op de plank liggen op technologische gebieden en domeinen. Dit biedt kansen voor samenwerking, toenemende export en kennisuitwisseling. Klik hier voor het kansenrapport “Export opportunities for the Dutch ICT sector to German”