Seminar Big Data: Lang niet altijd een Privacy issue

ECP, het CIO Platform Nederland en Nederland ICT organiseren een seminar op 8 mei waar de maatschappelijke discussie over moderne ICT en dataverzameling wordt gevoerd. Vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om balans te brengen in de discussie over Big Data en Privacy. En recht te doen aan zowel de economische en maatschappelijke winst van Big Data en de persoonlijke levenssfeer van het individu.

Seminar Big Data: ‘Lang niet altijd een Privacy issue’
Datum: donderdag 8 mei 2014
Tijd:
14:30 – 17:00, met aansluitend een borrel
Locatie:
New Babylon Meeting Center te Den Haag

“Data is het nieuwe goud”, zei Neelie Kroes in 2011. In de afgelopen jaren is data inderdaad een belangrijke productiefactor geworden naast arbeid en kapitaal. De explosieve toename van data gaat gepaard met snelle ontwikkelingen in de technologie om uit grote hoeveelheden data nieuwe kennis en inzichten op te doen. En dan hebben we het al snel over Big Data. Er zijn mooie voorbeelden van de maatschappelijke en economische baten van de benutting van grote en gevarieerde datasets. Bijvoorbeeld voor veiligheid van dijken, gezondheidszorg, energiebesparing, fraudedetectie, precisielandbouw.

Veelal wordt bij de benutting van Big Data gebruik gemaakt van niet tot personen te herleiden data: sensoren in dijken, open databronnen van de overheid, weginformatie, meteorologische metingen, data over bodemgesteldheid, metingen over de staat van onderhoud. En tegelijk biedt Big Data ook kansen om wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens te versnellen, klanten beter te leren kennen en producten en diensten aan te passen naar (actueel) gebruik.

En daarmee komt soms ook de discussie los. Dat bleek ook uit de stormachtige reacties op het bericht ‘ING geeft adverteerder inzicht in klantgedrag’. Groeiende maatschappelijke en politieke zorgen over de omgang met data over klanten en burgers maken duidelijk dat het thema Privacy vanuit zowel overheid als bedrijfsleven van belang is. Het uiteindelijke succes van Big Data toepassingen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van het vertrouwen dat klant en burger hebben in de verwerkingsmethode en de partij die dit uitvoert. Tegelijk betekent dit dat het uitvoeren van dergelijke verwerkingen imago risico’s voor die partij met zich mee kan brengen.

Wegens grote belangstelling is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden.

Bekijk hier het programma