Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016

Het dcypher Matchmaking Event op 14 oktober aanstaande is de plaats waar (o.a. via speeddates en pitches) matches kunnen worden gevonden tussen publieke en/of private partijen en onderzoekers/docenten (HBO, WO).

Een gevonden match kan een eerste stap zijn om als partners samen een cyber security R&D/onderzoeks-projectvoorstel voor te bereiden in reactie op de, tijdens het evenement, aan te kondigen nationale calls for proposals. Het betreft hier een derde nationale cyber security subsidieronde, bestaande uit NWO/SiA-call voor lange termijn onderzoek en een SBIR-call voor medium termijn R&D aanbestedingstrajecten. Het evenement is ook bedoeld voor degenen die op zoek zijn naar een ‘Scientist on the Job’, of een dergelijke (korte termijn) positie willen vervullen. Naast nationale calls worden ook andere (subsidie)trajecten benoemd. Europese subsidie mogelijkheden worden gepresenteerd, net als plannen voor voortzetting van de samenwerking met DHS in de VS. Tevens wordt aandacht gevraagd voor cyber security in relatie tot een aantal doorsnijdende thema’s (zoals big data en internet of things) en top sectoren.

Vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs in cyber security kunnen met ondernemers in discussie gaan over de toekomst van het zich snel ontwikkelende vakgebied, curriculumontwikkeling, beroepsprofielen, competenties en ‘life long learning’. Een match betekent hier een voornemen tot samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, tussen verschillende onderwijs disciplines, en/of met het bedrijfsleven, of het gezamenlijk formuleren van een voorstel tot verbetering van het hoger onderwijs in cyber security.

Onderzoekers/docenten (WO, HBO) zijn uitgenodigd om hun onderzoeksambities te delen, te vertellen over hun onderwijscurriculum (WO, HBO), de relatie tussen onderzoek en (hoger) onderwijs, en hoe ze aan de (grote) vraag naar cyber security experts denken te voldoen.

Ondernemers (van MKB tot multinational) worden uitgedaagd aan te geven welke onderzoeksthema’s voor hen van belang zijn en wat het ze waard is als daar meer onderzoek op wordt gedaan. Hiermee wordt hen kansen geboden op concrete vraagsturing van het onderzoek op cyber security terrein in Nederland. Ook kunnen zij, voortdurend op zoek naar voldoende professionals, aangeven aan welke expertise de meeste behoefte is, en wat ze missen in de huidige cyber security opleidingsprofielen.

Beleidsmakers krijgen inzicht waar vraag en aanbod samenkomen, en op welke cyber security toepassingsgebieden in Nederland kansen liggen. Zij hebben gedurende de dag volop gelegenheid hun relaties met het cyber security veld te verstevigen, hun beleidskeuzes te toetsen en te beoordelen in hoeverre subsidie mogelijkheden toereikend, doelmatig en effectief zijn.

Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016
Datum: vrijdag 14 oktober
Tijd: 
9.00 inloop | 9.30 start programma | 12.30 lunch | 16.15 afsluiting
Locatie: 
Zuiderstranstheater – Houtrustweg 505, Den Haag

Aanmelden en registratie voor het event (ook voor speeddates en pitches) kan hier tot 7 oktober.

Seaside Matchmaking Cybersecurity komt voort uit een gelegenheidssamenwerking van NWO, SiA, NCSC, RVO en dcypher. Het event is onderdeel van de Alert Online campagne van de rijksoverheid en vormt tevens de afsluiting daarvan.