Besloten bijeenkomst: 3 juli 2018 Stakeholders event toekomst digitalisering in Europa

De huidige Europese Commissie heeft al haar voorstellen voor de Europese digitale interne markt gepubliceerd. Zodra deze voorstellen zijn aangenomen is er een hoofdstuk afgesloten. In 2019 wordt de nieuwe Europese Commissie benoemd. Deze Commissie zal zelf het Europees beleid rond digitalisering verder willen brengen en met nieuwe voorstellen komen. De directie Europese en Internationale Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat hierover graag met u en andere belanghebbenden in gesprek. Doel van deze en daaropvolgende bijeenkomsten is het formuleren van een breed gedragen visie op digitalisering in Europees verband. Deze visie kan bijdragen aan de plannen van de nieuwe Europese Commissie.

PROGRAMMA

13:30 – 14:00: Inloop en welkom 14:00 – 14:45: Presentaties van Maarten Camps, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,  Marieke van Dok, plaatsvervangend directeur Europese en Internationale Zaken en Tineke Netelbos, voorzitter ECP. 14:45 – 16:15: Pitches van Bas Schleijpen, Young Creators, Michiel Steltman, DINL, Auke Pals, Digiraad en Martijn Hos van Thuiswinkel.org over hún visie op een digitaal Europa. 15.15 – 16-15: Interactieve deelsessies rondom drie centrale vragen:

  • Met welke digitale ontwikkelingen of thema’s moet de EU zich in de komende jaren bezighouden?
  • Op welke thema’s is het bedrijfsleven zelf aan zet?
  • Wat moet de EU (niet) doen om mondiaal concurrerend te zijn?

16.15:    Samenvatting en afsluiting 16:30 -17.30: uur netwerkborrel

  Bijeenkomst: Toekomst digitalisering in Europa Datum: dinsdag 3 juli 2018 Tijd: 14.00-16.30 uur, met aansluitend een borrel Locatie: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag

Aanmelden

U kunt zich aanmelden indien u een uitnodiging heeft ontvangen. Gebruik hiervoor het onderstaande inschrijfformulier. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos maar na aanmelding rekenen wij wel op uw komst. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen naar de bijeenkomst. Wij zien u graag op 3 juli!