Publiek Debat Internet Governance: Controleren of vertrouwen

In het kader van het project NL IGF organiseert ECP-EPN op 25 mei aanstaande een publiek debat over twee uitersten: ‘cyberautoriteit’ versus ‘zelfreinigend internet’.

Niemand is de baas op internet, maar er moeten wel regels nageleefd en individuele rechten beschermd worden. Twee modellen staan lijnrecht  tegenover elkaar.  Het model van de cyber autoriteit is gebaseerd op de gedachte dat er niet alleen een centrale digitale brandweer, maar ook digitale politiedienst moet zijn om het internet gezond te houden. Deze dienst zou bij calamiteiten en infecties individuele computers of delen van het internet kunnen afsluiten of in `quarantaine zetten`. Het andere model is dat van een ‘zelfreinigend internet’, waarbij de community van vrijwilligers dreigingen en kwetsbaarheden systematisch in kaart brengen en monitoren. Doordat deelnemers aan het internet inzicht – en last – krijgen van deze kwade elementen, zullen ze ook zelf tegenmaatregelen ontwerpen en uitvoeren.

Welk model prevaleert? Beide modellen worden toegelicht, waarna discussie over voor- en nadelen zal plaatsvinden. Onder anderen Dick Berlijn (Deloitte) geeft in een keynote speech zijn visie op het model van een Cyber Security Autoriteit.

Publiek Debat Internet governance: controleren of vertrouwen?
Een debat over twee uitersten: ‘cyberautoriteit’ versus ‘zelfreinigend internet’

woensdag 25 mei  2011
14.00-17.00 uur
Sociteit De Witte, Den Haag

De uitkomsten van het publieke debat dienen als input voor de sessie over cyber security die eind mei wordt georganiseerd op het EuroDIG (Europees forum over de toekomst van internet) in Belgrado, waar ondermeer de vraag aan de orde komt of er behoefte is aan een Europese Cyber Security Autoriteit. Het programma vindt u hier.

 

Bekijk hier de presentatie van Dick Berlijn (Deloitte) over de cyber security roadmap.

Bekijk hier de presentatie van Ton van Gessel (Microsoft) over de Europese Cyber Security Autoriteit.

Dit publieke debat vindt plaats in het kader van het NL IGF
Van 27-30 september 2011 vindt het jaarlijkse Internet Governance Forum (IGF) plaats in Nairobi, Kenia. Dit is de plek bij uitstek waar beleidsmakers, bedrijfsleven, wetenschap, belangenorganisaties en politici vanuit de hele wereld elkaar ontmoeten en input wordt gegeven voor toekomstig beleid op het gebied van internet. Binnen NL IGF werken het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SIDN en ECP-EPN samen om het belang van het Internet Governance Forum in Nederland breed te adresseren. NL IGF roept iedereen op hun visies op de vraagstukken met elkaar uit te wisselen. Meer informatie over het NL IGF en haar activiteiten is te vinden op www.nligf.nl