Privacy en mobiel internet

Inmiddels genieten ruim 2 miljoen Nederlanders van unieke content en diensten speciaal voor de mobiele telefoon. Mobiel internet is dan ook niet meer alleen voor de early adoptors. Toch brengt deze ontwikkeling ook nieuwe vraagstukken met zich mee, met name rondom privacy. Hierover organiseren ECP-EPN, OMI en het programma Digivaardig & Digibewust een seminar op 13 oktober aanstaande.

Leidt personalisatie van mobiele webpagina’s tot het herleiden van mijn identiteit? Hoe indringend zijn op locatie gebaseerde diensten eigenlijk? En, hoe voorkomen we dat jonge kinderen, buiten het zicht van hun ouders, toch toegang krijgen tot foto’s uitsluitend bedoeld voor volwassenen?

Deze aspecten komen aan bod tijdens het seminar:
 
Privacy en mobiel internet
Dinsdag 13 oktober 2009
14.00-17.15 uur
Eden Babylon Hotel te Den Haag

De (on)mogelijkheden van technologie en potentiële risico’s voor de privacy van de consument worden tijdens dit seminar belicht. Daarnaast wordt er gezocht naar oplossingen en samenwerking.

ECP-EPN stimuleert het gebruik van mobiel internet en helpt bij het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een zorgvuldig en veilig gebruik via het Open Mobiel Internet Initiatief (OMI) en het programma Digivaardig & Digibewust. Dit seminar is met name interessant voor beleidsmakers van de overheid (bijv. Justitie, EZ, Opta, CBP en de Consumenten Autoriteit), marketeers, PR- en Public Affairs medewerkers en juristen.