Open Data Estafette Water - Open data als grondstof voor groei

Op 6 maart aanstaande organiseert ECP samen met het Netherlands Water Partnership en LEF future center de OPEN DATA ESTAFETTE WATER. 

 

Datum:   6 maart 2014
Tijd:        09:30 (inloop)- 16:30 (gevolgd door een drankje)
Locatie:  LEF future center Rijkswaterstaat in Utrecht

Open data biedt kansen voor de watersector. Er is veel nuttige data beschikbaar bij (semi-)overheden en bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan data over waterstanden, waterkwaliteitsgegevens, data van bruggen en sluizen, hoogtes van land en objecten en afvoer van waterzuiveringen. Deze data stelt creatieve ondernemers in staat om innovatieve producten en diensten voor overheden, bedrijfsleven en publiek te ontwikkelen. Deze innovaties bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid en drinkwater.

Het Netherlands Water Partnership (NWP), ECP en LEF future center constateren dat, hoewel er goede initiatieven zijn, het hergebruik van open data in de watersector een impuls kan gebruiken. NWP, ECP en LEF willen deze impuls geven door op 6 maart 2014 de Open Data Estafette voor de watersector te organiseren. Om zo vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten en u te wijzen op het aanbod van ‘waterdata’ en de mogelijke business cases van het hergebruik van open data.

De Open Data Estafette voor de watersector start met een plenair programma, waar een nieuwe geodataset wordt toegelicht en waar aan de hand van concrete voorbeelden het nut van open data voor de watersector wordt getoond.

Daarna vinden in drie rondes maar liefst een twintigtal verschillende sessies plaats waar vraag en aanbod bij elkaar komt. In deze creatieve deelsessies worden beschikbare open datasets toegelicht. Vervolgens gaat u, als aanbieder van open datasets, vrager van een nieuwe toepassing of ontwikkelaar aan de slag om op zoek te gaan naar nieuwe toepassingen.Parallel vinden een tiental inhoudelijke thematische sessies plaats. 

Aanmoedigingsprijs
De twee beste ideeën en initiatieven die op deze dag ontstaan, worden beloond met een aanmoedigingsprijs (een geldprijs en/of assistentie van datascientists)!

Het programmaoverzicht vindt u hier. Voor een uitwerking van de parallelle sessies klikt u hier.

 

Aanmelden
Het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven en toch willen komen dan kunt u worden opgenomen op de reservelijst. Zodra een plek vrij is laten wij u dat weten. Mail uw naam en organisatienaam naar info@ecp.nl.

 

De Estafette is onderdeel van het ICT Doorbraakproject ‘Open geodata als grondstof voor groei en innovatie’. Dit project is een publiekprivate samenwerking tussen de ministeries EZ, I&M en BZK met Geobusiness Nederland en de TU-Delft. ECP ondersteunt dit doorbraakproject.

U kunt ons volgen op Twitter via @ODEWater