Open Data Estafette Duurzame Energie

Datum: woensdag 11 juni 2014

Inloop: 09:00

Programma 09:30 – 17:00 (gevolgd door een drankje)

Locatie: De Rijtuigenloods, Amersfoort (www.derijtuigenloods.nl)

Organisatie: Liander, Enexis, Netbeheer Nederland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, 5Plus1, GeoBusiness Nederland, St. Duurzame Energie Koepel, TNO, Geonovum, ECP, Ministerie van Economische Zaken

Nederland staat voor grote uitdagingen bij het overstappen naar meer duurzame vormen van energiegebruik. In het vorig jaar afgesloten Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14% van de benodigde energie duurzaam wordt geproduceerd, oplopend tot 16% in 2023. Voor een goede samenwerking tussen overheden, burgers en bedrijven en het treffen van de juiste maatregelen is veel informatie nodig. De overheid heeft een schat aan open data die een deel van de benodigde informatie kan leveren. Ook particulieren en bedrijven hebben data die kan bijdragen aan de noodzakelijke energietransities. In de Open Data Estafette Duurzame Energie gaat de energiesector samen met maatschappelijke organisaties en overheden op zoek naar best practices en kansen die open data biedt voor nieuwe oplossingen en samenwerkingsvormen rond duurzame energie.

Het congres is bestemd voor:

 • overheden die een actief, vraaggericht open data beleid ontwikkelen
 • overheden die samenwerking met burgers willen versterken
 • netbeheerders en andere organisaties gerelateerd aan energiesector
 • bedrijven die (informatie)services ontwikkelen of nodig hebben rond DE-oplossingen
 • maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij Energieakkoord
 • developercommunities die creatief aan de slag willen met open data

Doelen van het congres:

 • delen best practices rond duurzame energietransities waar open data een rol in speelt
 • vergroten bewustzijn van mogelijkheden open data van overheden en private partijen
 • opsporen kansen voor inzet van open data bij het oplossen van energievraagstukken
 • verbinden van vraag en aanbod naar open data van overheden en bedrijfsleven
 • stimuleren van netwerkvorming tussen bedrijfsleven en overheden
 • aanjagen van nieuwe of opschalen van bestaande initiatieven

Het programma

Op hoofdlijnen is het programma bekend en kunt u deze hier bekijken. Met regelmaat wordt het programma uitgebreid met bijvoorbeeld meer details over de middagsessies en sprekers. Updates over het programma kunt u niet alleen via deze website, maar ook op twitter volgen via #ODEDE.

Aanmelden:

Bent u enthousiast geworden van het programma? U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Na aanmelding rekenen wij op uw komst.

Aanmoedigingsprijs

Bent u als developer  geïnspireerd geraakt door het congres en/of het onderwerp an sich? Wilt u aan de slag met open data om een  applicatie te ontwikkelen? Ideeën en initiatieven voor allerlei applicaties voor het stimuleren van duurzame energie met open data kunnen vanaf 11 juni tot 1 september 2014 worden aangemeld. Inzendingen maken kans op een aanmoedigingsprijs van 4.000 euro en/of een datacoach. Meer informatie over de procedure, criteria en het inschrijfformulier zijn te lezen op www.nationaleappprijs.nl.

De Open Data Estafette Duurzame Energie  is onderdeel van het ICT Doorbraakproject ‘Open geodata als grondstof voor groei en innovatie’. Dit project is een publiek-private samenwerking van de ministeries EZ, I&M en BZK,  Geobusiness Nederland,  TU Delft en TNO. ECP ondersteunt dit doorbraakproject vanuit het Platform Open Data.