Online evenement: AI-toepassingen voor Veiligheid, Vrede en Recht

Datum: 17 februari

Veiligheid, Vrede en Recht zijn gebieden die constant aandacht vragen. Niet alleen de waarborging van fysieke veiligheid van onze economie en burgers maar ook de digitale veiligheid staat onder druk. Artificiële Intelligentie (AI) speelt hier een steeds grotere rol in bij de bescherming tegen deze dreigingen. AI-toepassingen worden steeds vaker gebruikt om veiligheidsprofessionals en beslissers te ondersteunen, maar tegelijkertijd brengt deze inzet ook risico’s met zich mee.

Op 17 februari 2022 is tijdens een evenement het position paper ‘AI-toepassingen voor Veiligheid, Vrede en Recht’ gepresenteerd en overhandigd aan Annemiek Nelis (Directeur Innovatie, Kennis en Strategie) en Michel van Leeuwen (directeur Artificiële Intelligentie), beiden werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het position paper geeft inzicht in het speelveld, zodat partijen elkaar nog beter kunnen vinden, afstemmen en samenwerken op inhoud en resultaat. Het paper is geschreven door Security Delta (HSD) in nauwe samenwerking met de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht (VVR) van de Nederlandse AI Coalitie in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence
  • Nederlandse AI Coalitie

    Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Als systeemtechnologie zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. De voortvarendhei... + Meer over Nederlandse AI Coalitie