NVBA70 congres

Met het jubileumcongres “NVBA 70 jaar voorbij” van verleden en heden naar de toekomst op 21 september 2017 in Deventer belicht het NVBA de impact en mogelijkheden die digitale transformatie heeft voor organisaties. Zij hebben hierbij respect voor het verleden en oog voor toekomstige ontwikkelingen.

NVBA70 congres

Datum: 21 september 2017 Tijd: 13.00 – 17.00 uur middagprogramma, 17.00 – 20.00 uur avondprogramma Locatie: Deventer Het NVBA (Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren) is het netwerk voor de informatieprofessional, dat zich in 70 jaar heeft ontwikkeld tot een beroepsvereniging voor het hele gebied van documentaire informatievoorziening. Zij willen middels kennisoverdracht bedrijven inzichten geven hoe zij zicht kunnen voorbereiden op digitale transformatie. Bij digitale transformatie gaat het over zakelijke transformatie en de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en maatschappij. Sprekende voorbeelden van bedrijven binnen Deventer Informatiestad die de slag van fysiek naar digitaal hebben gemaakt zijn; Stadsarchief en Atheneumbibliotheek van vroeger naar nu en blik op morgen, Ingenieursbureau van een fysiek naar digitaal businessmodel, Topicus de veranderingen in de financiële wereld en Coinversable over blockchain en archief. Deze leerzame succesverhalen zullen worden toegelicht tijdens het jubileumcongres. Naast de kennisoverdracht is ook het verbinden van informatieprofessionals (leden en potentiële leden) van belang. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn na te praten en contacten te leggen tijdens het afsluitende dinerbuffet. Neem voor meer informatie over dit unieke congres contact op met het NVBA via: pr@nvba-info.nl Bezoek ook de website voor meer informatie over het programma: www.nvba-info.nl