NVBA Seminar 'Eeuwig duurt het langst!'

Het Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren (NVBA) geeft op 21 april a.s. in samenwerking met Data Matters en DOCFactory een paar deskundigen de microfoon over het langdurig bewaren van elektronische informatie (bijv. in e-depots).

Programma

12.00    Inloop / ontvangst

12.15    Algemene Ledenvergadering

13.00    Lunch

14.00    Seminar Eeuwig duurt het langst i.s.m. Data Matters en DOCFactory
1. De heer Dr. Peter Horsman (universitair docent archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam)
In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, is digitale informatie uitstekend langdurig te bewaren. De angst van de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw over grootschalig verlies van informatie blijkt ongegrond. Deze was vooral gebaseerd op de slechte houdbaarheid van de dragers, en dat is niet  het echte probleem. Helemaal vanzelf gaat de houdbaarheid ook weer niet: je moet er wel wat voor doen. Is een e-depot daarvoor de enige oplossing?
    
2. De heer Drs. Paul Schindeler (directeur Data Matters)
Demonstratie met behulp van het reeds 8 jaar in Amsterdam gebruik zijnde HCP oplossing (Hitachi Content Platform) als digitaal bewaardepot en technische voorziening binnen een e-depot omgeving.

3. De heer Michiel de Koning (Founder of DOCFactory)
Ga niet zo maar een e-depot inrichten! Er komt meer bij kijken dan een systeem en een aantal vereisten. Het gaat om de mens die met het systeem werkt, zowel binnen de organisatie als bij het zoeken in het e–depot. In een zoektocht naar pragmatische en werkbare oplossingen zal hij aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden de verschillende stappen in beeld brengen die leiden tot een e-depot.

15.30    Gezamenlijke afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden

Het seminar staat open voor zowel leden als niet-leden van het NVBA. Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden op de website.