NL IGF Event: Internet als katalysator voor verandering

Op 10 juni vindt het NL IGF event plaats in Den Haag waar het internet als katalysator voor verandering centraal staat. Het gaat niet meer alleen om de toekomst van het internet, maar de kracht ervan, denk aan ‘people power’, ICT & entrepeneurship en innovatie. De agenda van dit NL IGF event wordt vooral bepaald door de deelnemers. 
 

De toekomst van internet is cruciaal voor onze samenleving. Maatschappelijke, economische en sociale vraagstukken die internet met zich mee brengt verdienen daarom aandacht.
Een goede verbondenheid van het nationale debat en mondiale ontwikkelingen is daarbij van belang. 
Het NL IGF event is een multistakeholder bijeenkomst  voor parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, journalisten en andere geïnteresseerden waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld, maar ook netelige discussies een platform vinden.

Wij gaan graag met u in gesprek over wat u vindt van de ontwikkelingen en de verschillende internetvraagstukken!

NL IGF Event: ‘Internet als katalysator voor verandering’
vrijdag 10 juni 2011
13.30-17.00 uur
Koninklijke Schouwburg te Den Haag

Het NL IGF is een multistakeholder bijeenkomst  voor parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, journalisten en andere geïnteresseerden waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld, maar ook netelige discussies een platform vinden. Het NL IGF wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, SIDN en ECP-EPN.

U bepaalt de agenda
Welke kwesties, risico’s en uitdagingen herkent u en wilt u nog onder de aandacht brengen van relevante partijen? Een eigen workshop? Een discussie over een bepaald thema? Er kan ingetekend worden op een eigen workshop of thema’s kunnen worden aangedragen. Het NL IGF is ook een open consultatie: Wat kan en wil Nederland bijdragen aan het mondiale IGF? Laat het ons weten via nligf@ecp-epn.nl.

Nationale en internationale samenwerking en kennisdeling rondom de toekomst van internet
Van 27-30 september 2011 vindt het jaarlijkse Internet Governance Forum (IGF) plaats in Nairobi, Kenia. Dit is de plek bij uitstek waar beleidsmakers, bedrijfsleven, wetenschap, belangenorganisaties en politici vanuit de hele wereld elkaar ontmoeten en input wordt gegeven voor toekomstig beleid op het gebied van internet. NL IGF wil het belang van dit mondiale forum in Nederland breed onder de aandacht brengen en roept iedereen op hun visies op de vraagstukken met elkaar uit te wisselen. Meer informatie over het NL IGF en haar activiteiten is te vinden op www.nligf.nl 

Meer informatie over het NL IGF event en inschrijving vindt u hier.