NL IGF Event 2014

Op 20 juni a.s. vindt het jaarlijkse Nederlands Internet Governance Forum (NL IGF) plaats in het Conference center 7AM te Den Haag. Dit is het voorbereidende evenement voor het IGF, het mondiale multistakeholder overlegplatform onder de vlag van de Verenigde Naties, waar de belangrijke vraagstukken rondom internet governance centraal staan.

Het NL IGF brengt thema’s die bijv. op de Nederlandse digitale agenda staan, maar ook in de Nederlandse mensenrechtenbrief en de Nationale Cyber Security Strategie 2 voorkomen, naar het Internet Governance Forum en zorgt voor een goede inbedding van de resultaten van het IGF in nationaal beleid.

Zowel het nationale als het mondiale debat over Internet Governance lijkt belangrijker dan ooit. Steeds vaker rijst de vraag: Hoe moet in de toekomst op wereldniveau beslissingen over het internet genomen worden? Het gaat daarbij om beslissingen die wereldwijde impact hebben zoals het vaststellen van technische internetstandaarden, het beheer van het domeinnaamsysteem, maar ook het nemen van maatregelen tegen bijvoorbeeld cybercrime. Niet de minste onderwerpen dus. In een online verbonden wereld waar nationale jurisdicties blijven bestaan, is een debat op wereldniveau hierover cruciaal.

Datum: vrijdag 20 juni 2014
Tijd:     13.00-17.00 uur
Plaats:  Conference center 7AM te Den Haag (Buitenhof 47)

Tijdens het NL IGF gaan parlementariërs, bedrijfsleven, ambtenaren, wetenschappers, journalisten, medewerkers van non-profitorganisaties, en andere geïnteresseerden een middag lang met elkaar in debat over interessante internet governance vraagstukken.

Naast een plenaire programma zijn er ook diverse workshops.

Lees hier het verslag.

 

Achtergrond
De toekomst van het internet is cruciaal voor onze samenleving. De maatschappelijke, economische, ethische en sociale vraagstukken die het internet met zich meebrengt, staan hoog op de agenda van niet alleen overheden, bedrijfsleven en politiek: wat is het belang van een open en vrij internet? Welke maatregelen nemen overheid en bedrijfsleven tegen cybercrime? Wat is de impact van sociale media? Welke ethische vraagstukken vragen om aandacht? De impact van het internet is enorm en vraagt om een open dialoog tussen alle betrokken stakeholders. Daarom organiseren het ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP het NL IGF Event.

IGF
Tot slot willen we u ook graag enthousiasmeren om mee te gaan naar het mondiale IGF. Van 2 tot en met 5 september 2014 vindt het IGF plaats in Istanbul, Turkije. Het IGF is bij uitstek de plek waar diverse belangengroepen vanuit de hele wereld elkaar ontmoeten en input leveren voor de verdere ontwikkeling van internet governance. 

Kijk voor meer informatie over het NL IGF op onze website www.nligf.nl. Of deel uw vraag of kennis via: LinkedIn, Twitter (#NLIGF) of nligf@ecp.nl.