NL IGF 2017

Van blockchain governance tot cyberdiplomatie. En van internet ‘shut downs’ tot ‘fake news’. Steeds vaker koppen de kranten met internet gerelateerde onderwerpen. Geen wonder, want het internet groeit en zeker ook de impact ervan op onze economie en samenleving. Daarom organiseren het ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP het NL IGF Event, een open dialoog tussen alle betrokken stakeholders over de ontwikkeling van het internet en de publieke belangen die daarbij betrokken zijn. Praat ook mee en Shape your digital future!

NLIGF Event

Datum: dinsdag 10 oktober 2017 Tijd: 13.00-17.00 uur Locatie: Den Haag Het programma vindt u onderaan in de bijlage.

Over het NL IGF Event

Het NL IGF event is een open multistakeholder bijeenkomst die een nationaal platform biedt voor het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bediscussiëren van netelige internet-gerelateerde onderwerpen. Dit kan onder andere in de diverse parallelle workshops. Het uiteindelijke programma wordt mede door u bepaald. De uitkomsten van het NL IGF event vormen input voor de Nederlandse deelnemers aan het mondiale Internet Governance Forum (IGF) in Genève in december dit jaar. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het NLIGF Event op 10 oktober via het inschrijfformulier.