Netwerkbijeenkomst Digivaardig & Digibewust

Op maandag 6 december organiseert het programma Digivaardig & Digibewust een netwerkbijeenkomst met als thema

 

Samenwerken aan een hoger nationaal DQ
Maak werk van informatie- en strategische vaardigheden

 

Hoe is het gesteld met de meer ontwikkelde, de zogenaamde strategische digitale vaardigheden in Nederland? Welke doelgroepen doen het goed en wie blijft achter? Wat is de kernproblematiek en hoe kan Digivaardig & Digibewust volgens u bijdragen aan een hoger DQ van de Nederlandse Samenleving? 

 

Iedereen die  een goed idee of initiatief heeft dat bij kan dragen  aan een hoger nationaal DQ nodigen we uit voor een inspirerende netwerkbijeenkomst. We willen graag samen met u de agenda van het programma Digivaardig & Digibewust voor 2011 vormgeven!

 

Middelen beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan een hoger nationaal DQ
Digivaardig & Digibewust heeft voor 2011 middelen gereserveerd staan om projecten te ondersteunen. Die projecten moeten gericht zijn op de het vergroten van strategische vaardigheden, voor verschillende focusgroepen: senioren, werkzoekenden, jongeren,  werknemers en vooral ook het MKB. De projecten moeten voldoen aan de criteria zoals beschreven op de website www.digivaardigdigibewust.nl.

Heeft u een idee dat bij kan dragen aan deze doelstelling, of zelfs al een concreet project voor ogen? Dan is deelnemen aan deze netwerkbijeenkomst de eerste stap om eventueel in aanmerking te komen voor  ondersteuning.

 

Programma
12.30   Inloop
13.00   Welkom en toelichting op jaarplan 2011 Digivaardig & Digibewust
Programmavoorzitter Tineke Netelenbos en Marjolijn Bonthuis lichten toe waar het programma Digivaardig & Digibewust zich in 2011 op focust en waar het middelen voor beschikbaar heeft.
13.15   Trends in informatie- en strategische vaardigheden
Alexander van Deursen, UTwente, presenteert u de belangrijkste resultaten, trends en ontwikkelingen uit het Trendrapport Computer- en internetgebruik 2010.
13.40   Verhalen om u te inspireren
14.30   Pauze 
15.00   Drie parallelle brainstormsessies: de weg naar een hoger DQ met specifieke aandacht voor senioren, werkzoekenden, jongeren, ondernemers en werknemers
– Wat zijn de problemen?
– Welke concrete activiteiten vormen de oplossing?
– Welke activiteiten kunnen vanuit Digivaardig & Digibewust worden ondersteund?.
16.15  Samenvatting van de dag
16.45   Borrel

 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via info@digivaardigdigibewust.nl.