Nationale Internet Governance Forum

In september wordt voor de vijfde keer het mondiale Internet Governance Forum (IGF)  georganiseerd, in Vilnius, Litouwen. Het ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP-EPN organiseren voor dit Forum gezamenlijk een workshop, waar het belang van publiek private samenwerking voor de aanpak van internetveiligheid/cybercrime centraal staat. Denkt u met ons mee op 1 juli aanstaande in Sociëteit De Witte?

In de aanvraag is de Workshop in Vilnius als volgt omschreven:

‘Public private partnerships: an holistic approach to cross border cybercrime; fighting, information sharing, cooperation and awareness raising in a multi stakeholder environment’

EZ  heeft het  initiatief genomen voor deze workshop omdat het belangrijk wordt geacht met een stevige, goed voorbereide Nederlandse delegatie vertegenwoordigd te zijn. Een goede verbondenheid van het nationale internetdebat met de mondiale ontwikkelingen is van belang om onderwerpen te agenderen die in internationaal kader moeten worden aangepakt, zoals de bestrijding van spam, cybercriminaliteit, of om wat internationaal speelt een goede inbedding te geven in het nationale beleid. Tijdens de workshop  dient de publiek private samenwerking als voorbeeld voor de aanpak van internetveiligheid/cybercrime, in drie delen:

o informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen over dreigingen en best practices aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals NICC/IKC (Nederland),  CPNI (UK), etc.

o het bouwen van nationale samenwerkingsverbanden aan de hand van praktijkvoorbeelden, zoals het Platform Internetveiligheid (NL) en andere gremia in andere landen,

o internationale grensoverschrijdende samenwerking bij de aanpak van cybercrime

Nationale Internet Governance Forum – 1 juli in Den Haag
Ter voorbereiding op de workshop in Vilnius wordt een middagbijeenkomst georganiseerd op 1 juli 2010 in Den Haag. Het doel van deze bijeenkomst is het Internet Governance Forum breder onder de aandacht brengen in Nederland. Door meer aandacht te geven aan het Forum kan Nederland  beter profiteren van vernieuwende invalshoeken die tijdens het IGF naar voren komen. Zowel door marktpartijen als overheden bij haar beleidsvorming.

Om mee te denken over de invulling van de workshop in Vilnius, het belang van mondiale uitwisseling en afstemming ten aanzien van Internet Governance en de rol die Nederland daarbij kan, wil of zou moeten spelen. En wij hopen u na deze middag in elk geval overtuigd te hebben niet te willen ontbreken in Vilnius, zodat u in september mede de Nederlandse delegatie vertegenwoordigd. 

Internet Governance Forum
Het Internet Governance Forum (opgericht in 2005 tijdens de World Summit on Information society) wil bijdragen aan een veilig, democratisch en stabiel internet door internationale kennisuitwisseling en samenwerking (in lijn met de Agenda voor de Informatiemaatschappij). In het najaar van 2006 vond de eerste bijeenkomst van dit Forum plaats. Deze bijeenkomst mondde uit in een aantal initiatieven en dynamic coalitions, en werd door overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties algemeen als een succes gezien. Kijk ook op www.intgovforum.org