Nationaal Internet Governance Forum

Van 15 tot en met 18 november 2009 vindt het vierde Internet Governance Forum (IGF) plaats, dit jaar in Sharm El Sheikh, Egypte. Ter voorbereiding op dit Forum organiseert ECP-EPN in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken:

Nationaal Internet Governance Forum
Met het oog op privacy
1 oktober 2009
14.00-16.30 uur
Eden Babylon Hotel te Den Haag

Interactieve sessie Privacy
Een onderwerp dat tijdens het Internationale Internet Governance Forum veelvuldig aan bod komt is Privacy. Wij horen graag uw visie op dit onderwerp. Om deze privacydiscussie te stroomlijnen gebruiken we het nieuwe privacymodel dat het ministerie van Economische Zaken en ECP-EPN met dit doel hebben ontwikkeld: het Privacyvierkant.
Samen met u doorlopen we de vier basisvragen: Is er sprake van privacy? Is er een privacyrisico? Hoe beperken we de risico’s? Kunnen we een juiste afweging maken tussen de voor- en nadelen van deze oplossing?

Uw inbreng telt mee!
Naast uw visie op deze privacyaspecten horen wij ook graag wat ú vindt dat Nederland moet inbrengen in het Internationale Internet Governance Forum. Uw input wordt tevens gebruikt bij het opstellen van de Europese ICT Agenda. Wij hopen dat u kansen ziet in internationale samenwerking en kennisdeling op het gebied van Internet Governance en graag wilt meepraten over dit belangrijke mondiale onderwerp.

Internet Governance Forum
Het Internet Governance Forum (opgericht in 2005 tijdens de World Summit on Information society) wil bijdragen aan een veilig, democratisch en stabiel internet door internationale kennisuitwisseling en samenwerking (in lijn met de Agenda voor de Informatiemaatschappij). In het najaar van 2006 vond de eerste bijeenkomst van dit Forum plaats. Deze bijeenkomst mondde uit in een aantal initiatieven en dynamic coalitions, en werd door overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties algemeen als een succes gezien. Kijk ook op www.intgovforum.org