Media Ukkie Dagen

De Media Ukkie Dagen hebben tot doel om opvoeders en professionals te ondersteunen bij de mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. In 2017 vinden de Media Ukkie Dagen plaats van vrijdag 31 maart tot en met vrijdag 7 april. Media Ukkie Dagen 2017: Slim opgroeien met schermen Datum: vrijdag 31 maart tm 7 april

Thema 2017: Slim opgroeien met schermen

Schermen hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. De ukkies weten feilloos hun favoriete filmpje of app te vinden op de tv, smartphone van mama of tablet van opa. Ze vermaken zich er prima mee. Wel hebben veel ouders vragen over het mediagebruik van hun jonge kinderen. Zitten zij niet te lang achter een scherm? En de content die ze bekijken, is dat goede content? Daarom staan de Media Ukkie Dagen 2017 in het teken van ‘Slim opgroeien met schermen’. Hoe kun je als ouder je kind niet alleen op het gebied van voeding en beweging, maar ook op het gebied van mediagebruik een goede start meegeven?

Meedoen als professional

Zoals elk jaar spelen de netwerkpartners van Mediawijzer.net een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap. Om bibliotheken, kinderopvang, mediacoaches en andere (media) professionals te ondersteunen in het uitdragen van de campagneboodschap heeft Mediawijzer.net een gratis toolkit ontwikkeld.

Meld uw activiteit aan

Organiseert uw organisatie een activiteit tijdens de Media Ukkie Dagen? Plaats uw activiteit op deze kaart.

Wie organiseert de Media Ukkie Dagen?

De Media Ukkie Dagen is een initiatief van Mediawijzer.net. Tijdens de Media Ukkie Dagen ligt de focus op ouders en opvoeders van het jonge kind (0 t/m 6 jaar). Met de campagne wil Mediawijzer.net hen bewust maken van de vele kennis die er al is op het gebied van mediaopvoeding. Zij wil concrete handvatten bieden om hier thuis mee aan de slag te gaan. Houd www.mediaukkies.nl in de gaten.