Kick-off Platform Internetveiligheid

Tijdens deze kick-off bijeenkomst op 8 december aanstaande wordt de samenwerking tussen marktpartijen en overheid aangekondigd om de internetveiligheid voor de eindgebruiker te verbeteren.

Onlangs is vanuit de overheid en marktpartijen de behoefte verkend en erkend om te komen tot een onafhankelijk platform op het gebied van Internetveiligheid, waarin verschillende initiatieven op dit terrein samenkomen. Hiertoe wordt op 8 december aanstaande het Platform Internetveiligheid opgericht dat is ondergebracht bij ECP-EPN. Dit platform heeft als doel een structurele bijdrage te leveren aan het verbeteren van de internetveiligheid voor de consument/ internetgebruiker. De focus ligt onder andere op het voorkomen van strafbare en/of onrechtmatige zaken. Om dit te bewerkstelligen biedt het Platform Internetveiligheid een neutrale plaats waar op strategisch niveau een dialoog plaats kan vinden zodat concrete afspraken en initiatieven tot stand komen.

Onder anderen minister Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) zijn bij deze kick-off bijeenkomst aanwezig. Het programma vindt u hier.

Kick-off Platform Internetveiligheid
8 december 2009
15.00-17.00 uur
Sociëteit de Witte te Den Haag