Kick-off Alert Online 2020

Datum: 1 oktober 2020

Op 1 oktober vond de kick-off van Alert Online plaats, de jaarlijkse bewustwordingscampagne over online veiligheid. U kunt de kick-off van Alert Online via deze link terugkijken

Alert Online werd in 2020 georganiseerd door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK verrichte op donderdag 1 oktober 2020 de aftrap van de campagne.

Het doel van Alert Online is om gezamenlijk aandacht te vragen voor cybersecurity, om meer bewustwording te creëren en om cybersecure gedrag te bevorderen bij Nederlandse burgers, consumenten, overheden, bedrijfsleven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Het onlangs gepubliceerde Cybersecuritybeeld Nederland 2020 schetst de toenemende en reële dreigingen in het digitale domein. Nog los van de digitale uitdagingen die dit jaar op ons pad zijn gekomen doordat er meer “op afstand’’ gewerkt wordt. Dit onderstreept wederom het belang van cybersecurity en ook van bewustwording en vaardigheden op dat gebied.

Investeren in gedragsverandering rond cybersecurity draait om het geven van het goede voorbeeld, maar ook door het “doen’’. We leren en ondervinden in de praktijk. Het centrale thema van Alert Online 2020.

Programma

14.00 – 14.05 uur Opening door Marjolijn Bonthuis namens ECP, uw host en organisator van Alert Online 2020
14.05 – 14.20 uur Staatssecretaris Mona Keijzer gaat in op het toegenomen belang van digitalisering, juist in coronatijd en cybersecurity als belangrijke randvoorwaarde daarbij, en geeft het startsein voor de campagne Alert Online
14.20 – 14.55 uur Vraaggesprek over: Wat is de status van de Nederlandse weerbaarheid, het kritisch denken, het vertrouwen in digitale ontwikkelingen, cybersecuritytalent en innoverend vermogen? Hoe kijken we aan tegen de cyberveiligheid van werken op afstand? Welk gedrag laten we hierbij zien en wat ligt hieraan ten grondslag?

Panelleden:

·       Rick van Baaren

·       Kevin Hengstz – Motivaction

14.55 – 15.00 uur Marjolijn Bonthuis verzorgt de ‘wrap up’

 

 

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig