Jaarcongres ECP-EPN

Op 26 november 2009 vindt het Jaarcongres ECP-EPN plaats in het Circustheater te Scheveningen. Dit jaar vernieuwend, verrassend en verbindend. Het Jaarcongres ECP-EPN laat u kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen en biedt ruimschoots mogelijkheden om andere professionals te ontmoeten. U komt toch ook?

Uw afspraak met de informatiesamenleving
10.00-18.00 uur
26 november 2009
Circustheater te Scheveningen

www.jaarcongresecp-epn.nl

Het congres is verdeeld in drie themalijnen: de techniek, de maatschappij en de toekomst.

Vernieuwend doen: De Techniek
Steeds meer technologische ontwikkelingen en toepassingen bieden ons vele voordelen. Toch is het rendement nog niet optimaal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze toepassingen geïmplementeerd worden in bedrijfs- en overheidsprocessen zodat iedereen hiervan kan profiteren?

Met onder anderen:
– Raimo van der Klein (CEO Layar) over dé nieuwste technologie, Augmented Reality.
– Yme Bosma (Hyves) over het gebruik van Open-ID.
– Aarnout Mijling (9292 REIS Informatiegroep b.v.) over de invloed van locatiebepaling via mobiel internet.
– Erik Huizer (voorzitter IPv6 Taskforce) over de beste IPv6 implementaties tijdens de uitreiking van de IPv6 Awards.
– Marco Gianotten (Giarte) over outsourcing in Shared Services.

Vernieuwend zijn: De Maatschappij
We staan er vaak niet meer bij stil, maar feit is: ICT is overal en zorgt voor soms verregaande, veranderingen in onze samenleving. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor uw maatschappelijke positie? En niet te vergeten voor die van minder digivaardige en digibewuste Nederlanders? Hoe zorgen we ervoor dat zij de mogelijkheden van ICT optimaal kunnen gaan benutten?

Met onder anderen:
– Tineke Netelenbos (voorzitter Digivaardig & Digibewust) met een openingspeech.
– Marko Forss (sergeant Helsinki Down Town Police Department) over Virtual Community Policing.
– Janice Richardson (eSafety coordinator European Schoolnet) over Information en Media Literacy.
– Jos de Haan (onderzoeker Sociaal en Cultureel Planbureau) in discussie met andere onderzoekers over de impact van de digitalisering van onze samenleving op de mens.

Vernieuwend denken: De Toekomst
We constateren dat er grote verschuivingen plaatsvinden: van beschikbaarheid bieden door middel van allerlei applicaties, naar vormgeven van de behoefte van de gebruiker met bijbehorende randvoorwaarden. Hiermee gaan maatschappelijke vraagstukken gepaard rondom o.a. vergrijzing, de directe leefomgeving en de energievoorziening. De tijd is rijp om innovatieve concepten binnen de sectoren naar een transsectoraal niveau te brengen. Duurzaam, groen en gezond zijn hierbij drijvende krachten.

Met onder anderen:
– Wim Deetman (Voorzitter Werkgroep ICT en economie ECP-EPN) over de toekomst van het nieuwe werken.- Jan Wester (TNO ICT) over Smart Life.
– Nol Hendriks (Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de overheid en digitale dienstverlening.
– Willem de Jager (Telewerkforum), Anthony Hellegers (Vodafone) en Peter van Baalen (Erasmus Universiteit Rotterdam) in gesprek over non-tijd en non-locatiegebonden werken.

Jaarcongresecp-epn.nl
Op de nieuwe congreswebsite vindt u een uitgebreide beschrijving van het programma en de thematiek van het congres en treft u de laatste updates.
Uiteraard kun u zich ook via de website inschrijven voor het jaarcongres ECP-EPN.

De toegangsprijs bedraagt:
100 euro voor deelnemende organisaties van ECP-EPN
200 euro voor partijen die geen deelnemer van ECP-EPN zijn

LinkedIn
Tijdens het Jaarcongres ECP-EPN draait het naast interactie en beleving ook om netwerken. Het zakelijke netwerk van ECP-EPN is nu ook gedigitaliseerd en te vinden op LinkedIn. Meld u aan bij deze groep, vergroot uw digitale netwerk en blijf op de hoogte van de ontwikkeling rond het Jaarcongres ECP-EPN!
Word lid van de LinkedIn groep.