iPoort over belang 'digitale vaardigheden'

Op 16 november aanstaande organiseert iPoort in samenwerking met ECP-EPN in Perscentrum Nieuwspoort een bijeenkomst over het belang van ‘digitale vaardigheden’ in de hedendaagse samenleving en over het gebruik van nieuwe media zoals Twitter. In onze maatschappij zijn ‘digitale vaardigheden’ (het spectrum van ‘knoppenkunde tot expert’) van groot belang en iPoort wil het onderwerp via debat hoger op de agenda krijgen.

Inleidingen worden onder meer verzorgd door Tineke Netelenbos, voorzitter van de programmaraad van Digivaardig & Digibewust (tevens voormalig staatssecretaris van onderwijs en minister van Verkeer en Waterstaat), en door Peter Hagedoorn, voorzitter van de TaskForce e-Skills –  ingesteld door het ministerie van Economische Zaken – over het belang van opleidingen tot ICT-professional.

iPoort wordt georganiseerd voor leden van de Tweede Kamer, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, uitvoerend management van overheidsorganisaties en andere ambtenaren, de wetenschap, journalisten, persvoorlichters, belangenorganisaties van werkgevers en werknemers, en anderen die erin geïnteresseerd zijn hoe ICT kan worden benut voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (zoals gezondheidszorg, onderwijs, criminaliteitsbestrijding, energiebesparing, verhoging concurrentiekracht).

De initiatiefnemers van iPoort zijn het BPM-Forum, CIOnet, ECP-EPN, HEC, ICTRegie, ITSMF en NVBA. De activiteiten van iPoort zijn mede op gericht het vergroten van het vertrouwen van de politiek en het bestuur wat betreft de ethische, juridische en sociale aspecten bij de toepassing van ICT. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan info@ipoort.nl. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.