iPoort-Debat Sociale Media & Democratie

Op maandag 1 oktober a.s. heeft in Nieuwspoort (16.00-18.00 uur) het iPoort-debat plaats over sociale media en democratie. Het debat wordt geleid door mevrouw Gerdi Verbeet.

Terugkijkend op de uitslag van de verkiezingen is dit een actueel onderwerp. Ook voor en na verkiezingstijd proberen politici en burgers via Twitter, Hyves, Facebook en Youtube elkaars aandacht te trekken voor hun meningen. Gebruik van sociale media in de politiek is in korte tijd gemeengoed geworden en het lijkt een makkelijke manier om de boodschap over te brengen.

Maar verbetert het contact tussen burgers en politici ermee? Beïnvloeden sociale media de meningsvorming daadwerkelijk? Hebben informele discussies via Twitter tijdens een Kamerdebat ook nadelen?
 

Het debat zal worden gevoerd aan de hand van de volgende drie stellingen:

“Sociale media zijn niet meer dan een snellere en makkelijkere manier om te polsen hoe een onderwerp maatschappelijk ligt om je als politicus daarmee te profileren.”

“Burgers die heel actief zijn op sociale media zijn vooral ‘zendelingen’ of hoger opgeleid en hebben een bovengemiddelde belangstelling voor de politiek. Door de nadruk op sociale media worden diegenen tekort gedaan die politiek minder actief zijn, lager opgeleid en minder bedreven zijn in het gebruik van digitale media.”

"De informele discussies via Twitter tijdens een Kamerdebat dienen te worden toegevoegd aan de Handelingen (de verslagen van de openbare plenaire vergaderingen)"
 

Meldt u aan via www.ipoort.nl en discussieer mee. Deze iPoort-discussie staat onder leiding van mevrouw Gerdi Verbeet, momenteel voorzitter van de Tweede Kamer.

Programma iPoort ‘Sociale media en parlementaire democratie’

15.30 uur Inloop & koffie

16.00 uur
Welkom door Frits Bussemaker, voorzitter iPoort

16.05 uur
Mw. Gerdi Verbeet, introductie thema en sprekers

16.20 uur
Davied van Berlo (initiatiefnemer Ambtenaar 2.0 & Pleio):
Hoe de werkwijze van politici en de overheid onder invloed van internet en sociale media verandert

16.30 uur
Chris Aalberts, docent Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Veel getwitter,weinig wol’

16.40 uur
Paneldebat tussen de sprekers onder leiding van Gerdi Verbeet

17.10 uur
Afsluiting door dagvoorzitter, aansluitend borrel

18.00 uur Einde bijeenkomst