iPoort debat: "Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Is de informatievoorziening al geregeld?"

Op 8 april 2014 organiseert iPoort het debat: “Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Is de informatievoorziening al geregeld?”

De decentralisaties in het sociale domein zoals die per 1 januari 2015 van start moeten gaan zijn de grootste ontwikkeling in het binnenlands bestuur van de laatste decennia. Taken en middelen worden overgedragen en er wordt van gemeenten verwacht dat ze integraal gaan werken en samenwerken in het sociale domein met als doel burgers te ondersteunen en meer te laten participeren in de maatschappij. In de nieuwe rol- en taakverdeling speelt informatievoorziening en dus ICT een cruciale rol. Daarbij zijn een aantal vraagstukken actueel. Bijvoorbeeld: hoe voorkomen we (als politiek en werkveld samen) dat veel geïnvesteerd wordt in informatie-systemen terwijl besturings- en procesvragen nog niet goed zijn beantwoord? Welke informatie mag in het kader van ‘1 plan’ worden verzameld door wie? Moet de gemeente proactief aan de slag, of wachten op duidelijkheid vanuit de centrale overheid?

Tijdens deze middag zal een panel vanuit verschillende invalshoeken hun licht laten schijnen op deze vraagstukken en met elkaar en de zaal in debat gaan aan de hand van een aantal stellingen.

Programma

15.30 Ontvangst
16.00 Welkom door Frits Bussemaker, voorzitter iPoort
16.05 Introductie debat door Aty Boers, bestuurslid BPM-Forum
16.15 Inleiding stellingen:
• Brigitte van der Burg, Tweede Kamerlid en oa woordvoerder jeugdbeleid en Algemene Zaken (AZ)
• Tof Thissen, Algemeen Directeur van KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten)
• Johannes van Veen, Academic Director, PBLQ

Onder leiding van Aty Boers en Frits Bussemaker zullen een aantal stellingen besproken worden via het ‘world café’ format waarbij aan elke tafel een toonaangevende expert uit het veld als tafelheer fungeert.

17.45 Afsluiting & Conclusies
18.00 Netwerkborrel

U kunt zich hier aanmelden.