iPoort bijeenkomst: Digitalisering van openbare ruimte

Op donderdag 19 november aanstaande is de tweede bijeenkomst van iPoort bij het internationaal perscentrum Nieuwspoort met als onderwerp: Digitalisering van openbare ruimte. ECP-EPN is mede-initiatiefnemer van deze bijeenkomst.

Navigatiemiddelen in de auto, digitale sleutels voor elektronische toegangspoortjes en een explosie aan digitale toepassingen in onze mobiele telefoon. In de openbare ruimte omgeven we ons met steeds meer communicatietechnologie en dat heeft consequenties. We zijn niet alleen steeds meer verbonden via internet, ook beschikken velerlei instanties inmiddels over een enorme hoeveelheid persoonlijke data, waarmee heel verschillend wordt omgegaan. Deze middag gaat over het bereiken van een balans in betrouwbare informatie voorziening en het respecteren van vrijheid voor het individu en organisaties.

Programma
15.30 uur Ontvangst met koffie/thee

16.00 uur Presentatie van Christian van ’t Hof, Rathenau Instituut. Digitalisering van openbare ruimte als nieuwe fase in de informatiesamenleving. Hierin is het begrip privacy onhoudbaar en moeten we toe naar identity management.

16.30 uur Onder leiding van Jeroen van Rooden (Kwartiermaker ADM Belastingdienst) zullen ondermeer Kees Vendrik (Tweedekamerlid Groenlinks), Hans Kamphuis (Algemeen Directeur VTSPN Politie) en Ot van Daalen (Directeur Bits of Freedom), binnen de muren van Nieuwspoort kort reageren op de presentatie en vervolgens formeel en informeel debat met elkaar en de deelnemers in de zaal aangaan.

17.30 uur Informele netwerkborrel

19.00 uur Sluiting

iPoort is een initiatief van het BPM-Forum (www.bpm-forum.org); CIOnet (www.cionet.com); ECP-EPN (www.ecp-epn.nl); HEC (www.hec.nl); ICTRegie (www.ictregie.nl) ITSMF (www.itsmf.nl); NAF (www.naf.nl) en NVBA (www.nvba-info.nl).

Voor meer informatie zie: www.nieuwspoort.nl/nl_NL/poorten/ipoort.