Internet skills: the State of the Art in research and Policy

Op 17 december organiseert de Universiteit Twente een seminar dat diverse wetenschappelijke en ook praktische inzichten biedt op het terrein van internetvaardigheden.

 

In de huidige samenleving spelen internetvaardigheden een steeds grotere rol. Fysieke internettoegang nadert in Nederland het verzadigingspunt, maar het zijn juist de internetvaardigheden die bepalen hoe internet gebruikt wordt en welke voordelen er met dit gebruik behaald worden. Internetvaardigheden en meer algemeen digitale vaardigheden krijgen steeds meer aandacht. Maar deze vaardigheden zijn relatief nieuw in het debat over de digitale kloof. Daarom is het van belang om de laatste inzichten, zowel uit de wetenschap als uit de praktijk, met elkaar te delen. Deze inzichten laten bijvoorbeeld zien dat internetvaardigheden niet gelijk verdeeld zijn in onze samenleving. Een groot deel van de Nederlandse bevolking worstelt om zichzelf de vaardigheden aan te meten die nodig zijn om te functioneren binnen een steeds verder digitaliserende wereld.
 

 

Sprekers:
– Prof. Dr. Jan van Dijk (Universiteit Twente) geeft een introductie op het onderwerp en is tevens dagvoorzitter.
– Prof. Dr. Eszter Hargittai (Northwestern University Chicago) over digitale vaardigheden en digitale ongelijkheid.
– Prof. Dr. Jos de Haan (Erasmus Universiteit Rotterdam) over de meting van internetvaardigheden in onderzoeken gebruikt door het CBS en het SCP.
 Prof. Dr. Eugene Loos (Universiteit van Amsterdam) over de internetvaardigheden van senioren.
– Drs. Leo Besemer (Europees Computer Rijbewijs) over hoe internetvaardigheden onderdeel vormen van het ‘rijbewijs’.
– Drs. René Montenarie (Digivaardig&Digibewust) over praktijkvoorbeelden die de digitale vaardigheden van de Nederlandse bevolking verbeteren.
– Dr. Els Kuiper (Universiteit van Amsterdam) over informatievaardigheden in het onderwijs.

 

Na dit seminar verdedigt Alexander van Deursen zijn proefschrift ‘Internet skills, vital assets in an information society’. Daaraan voorafgaand geeft hij een lezing over de inhoud van zijn proefschrift. Alle deelnemers van het seminar zijn uitgenodigd deze verdediging bij te wonen. Het seminar wordt gesponsord door het Institute for Behavioral Research (IBR).

 

Aanmelden
Aanmelding (gratis) voor het seminar kan door een e-mail te sturen naar Alice Kragt (a.j.kragt@utwente.nl).