Internet Governance Forum 2017

Van 18-21 december vindt het twaalfde Internet Governance Forum plaats in Geneve, Zwitserland. Stakeholders uit meer dan 130 landen zullen zich deze dagen buigen over uiteenlopende internet-issues. Van standaardisatie, veilig internet voor kinderen tot een open en vrij internet en privacy. Het overkoepelende thema dit jaar is: ‘Shape your digital future’.

Shape your digital future!

Internet Governance Forum Datum: 18-21 december 2017 Locatie: Geneve, Zwitserland

Over IGF

Het IGF biedt een platform aan alle stakeholdersgroepen zodat zij op gelijke voet met elkaar de discussie kunnen aangaan over het beleid in relatie tot het internet. Het IGF informeert en inspireert beleidsmakers in zowel de publieke als in de private sector. Er hoeft niets besloten te worden. Vier dagen lang draait het om het uitwisselen van informatie, het delen van kennis en goede voorbeelden waarbij het debat niet hoeft te worden geschuwd. Het IGF faciliteert een gemeenschappelijke verstandhouding over zowel het benutten van kansen die het internet biedt als ook de risico’s en uitdagingen die hierdoor ontstaan. Meer informatie over het project NL IGF en het Internet Governance Forum vindt u op nligf.nl.