Inspiratiesessie: De toekomst van technologie en de mens

ECP staat voor de bouwstenen van de informatiesamenleving maar wil ook het nieuwe denken stimuleren. Deze bijeenkomst in Theater aan het Spui is de follow up van de ‘Deelnemers Special Internet of Things: Conditio humana in transitie’ die we op 28 mei 2015 in Nieuwspoort hebben gehouden. De sessie wordt gemodereerd door Arie van Bellen.

‘We’re saving you a seat in our future, just in case you want to be part of the JOURNEY’

In aanloop naar de publicatie van de essaybundel over meta-ethiek, technologie-kunst en de informatiesamenleving, die gepland staat in november op het ECP Jaarcongres, spreken essayisten van deze bundel, prof. Ben van Lier (Directeur Strategie en Innovatie bij Centric), Jelte Timmer (Onderzoeker Rathenau Instituut) en Kees Jansen (Stadsfilosoof Smart City UvA), over de toekomst van de informatiesamenleving tijdens een middag vol inspiratie. Yolande Kolstee spreekt over de samenwerking tussen kunst en techniek en studenten van Project MARCH van de TU Delft vertellen over de eerste Cybathlon ter wereld (oktober, Zurich) waar zij met een projectteam meedoen met hun exoskeleton.

Technologie verandert de wereld in hoog tempo en de realiteit van de informatiesamenleving van nu is een andere dan die van over 20, 10 of zelfs 5 jaar. In een tijd waarin de wereld sneller dan ooit verandert en waarin oude zekerheden wankelen is de verbeelding van groot belang. Kunst kan helpen om door conventies heen te breken, of die juist te bevestigen. Technologie-kunst kan helpen bij de verbeelding van het verleden, heden en de toekomst.

Inspiratiesessie: De toekomst van technologie en de mens

Datum: donderdag 21 april 2016 
Tijd: 13.00 – 16.00 uur, met aansluitend een borrel tot 17.00 uur
Locatie: Theater aan het Spui, Den Haag

Programma & achtergrondinformatie

U kunt aan de rechterkant van deze pagina een bijlage downloaden met daarin het programma, achtergrondinformatie en biografieën van de sprekers.

Lees ook het artikel van Kees Jansen op platformoverheid.nl: ‘Verbindingslaag Smart City als nieuwe nutsvoorziening?‘ Het is het eerste deel van een drieluik over ethiek in de digitale stedelijke samenleving.

Sprekers

Ben van Lier

“Er is een onomkeerbaar proces gaande van hybridisering van mens en technologie, dit proces roept niet alleen nieuwe ethische vraagstukken op maar vraagt ook om nieuwe ethische kaders.”

The Fourth Industrial Revolution & Questions Concerning Ethics. Volgens het World Economic Forum staan wij aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. Door de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën worden nieuwe manieren van productie mogelijk maar ook nieuwe producten in de vorm van bijvoorbeeld cyber-physical systems. Kenmerken van deze vierde industriële revolutie zijn de toenemende onderlinge verbondenheid van mensen en objecten in netwerken en de toenemende ontwikkeling in de autonomie en intelligentie van deze objecten.

Sjoerd Butter & Jelle Sturkenboom van Project MARCH, TU Delft

“Revolutionaire technologie. Eén Doel. MARCH.”

De Cybathlon is het eerste internationale evenement voor bionische para-atleten. De ontwikkeling van state-of-the-art prothese technieken staat centraal. Het teruggeven van de mobiliteit aan mensen met een dwarslaesie en ervoor zorgen dat zij weer kunnen opstaan, lopen en praten op ooghoogte.

Yolande Kolstee

“Of kunst ‘mooier’ wordt van meer techniek of techniek ‘wijzer’ wordt van kunst is maar de vraag. Er zijn interessante samenwerkingen waarbij de invalshoek van kunstenaars verschilt van die van technische wetenschappers, maar die wel leiden tot verschuivingen in aanpak en resultaat.”

Samenwerking tussen Kunst en Techniek; wordt het daardoor mooier of wijzer? Haar bijdrage zal een overzicht geven van enkele gerealiseerde AR en VR-projecten, waarna een kort beeld geschetst wordt van de verschillende vormen waarin kunst en techniek interacteren en of samenwerken. 

Kees Jansen

“Technologie is geweldig als het niet in de weg zit.”

De digitale verbindingslaag tussen mens en gebouwde omgeving. Kees Jansen legt tijdens zijn bijdrage uit waarom hij de digitale verbindingslaag als nieuwe eigentijdse nutsvoorziening ziet en hij bespreekt hoe we deze voorziening op dit moment met elkaar vormgeven. Hij vraagt zich af hoe we massale individualiteit kunnen waarborgen: hoe kunnen we binnen heldere kaders olifantenpaadjes inbouwen die het mogelijk maken om prettig te leven?

Jelte Timmer

“You seem like a person, but you are just a voice in a computer.”

Volgens Microsoft CEO Satya Nadella is conversational computing de volgende stap in de ontwikkeling van de computer. Het betekent een fundamentele verandering in hoe we met technologie omgaan. Onze apparaten worden gesprekspartners in plaats van objecten. Ze worden ontworpen met een eigen persoonlijkheid en karakter. Maar terwijl onze apparaten steeds op ons weten te reageren wordt het voor de gemiddelde gebruiker steeds onzichtbaarder hoe ze zelf werken. Hoe gaan we om met technologie, die zich steeds minder als technologie gedraagt?

Aanmelden

U kunt zich aan de rechterkant van deze pagina kosteloos aanmelden.