Informatiedag strategische kansen in de financiële sector

Ontwikkelingen op het gebied van ‘trade facilitation’ en de ‘financial supply chain’ bieden strategische kansen voor organisaties die werken in, of diensten leveren aan, de financiële dienstensector.  Voor het benutten van deze kansen is echter kennis van het speelveld nodig. Omdat deze kennis vaak ontbreekt organiseren ECP-EPN en NEN een informatiedag om u kennis te laten maken met dit speelveld, met speciale aandacht voor standaarden.

Informatiedag strategische kansen in de financiële sector
Ontwikkelingen op ‘trade facilitation’ en de’ financial supply chain’ uitgelicht
4 november 2009
13.30-17.00 uur
VNO-NCW te Den Haag

De introductie van gegevensuitwisseling waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische hulpmiddelen, in plaats van papier, heeft een grote bijdrage geleverd aan het effectief besturen van informatiestromen.  Deze informatiestromen werken echter alleen optimaal wanneer de juiste elektronische berichten zijn gedefinieerd, zodat deze automatisch kunnen worden uitgewisseld en verwerkt. Het adequaat en eenduidig definiëren van de inhoud (het ontwikkelen van standaarden) is met de jaren erg belangrijk geworden en dit komt tijdens de informatiemiddag aan de orde.

Meer specifiek wordt u door diverse sprekers geïnformeerd over :

• Ontwikkelingen in de ‘supply chain’ van de wereldhandel, die gefaciliteerd wordt door financiële diensten. Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot standaarden op dit gebied en hoe gaan nieuwe standaarden de handel in de toekomst faciliteren?
• e-Invoicing: welke ontwikkelingen staven het belang dat aan het ‘dematerialiseren van business processen’ wordt toegekend?
• Welke ontwikkelingen zijn er in standaardisatie ten behoeve van het betalingsverkeer?
• Normalisatie bij internationale gremia zoals ISO, UN/CEFACT en CEN als de basis voor innovatie en nieuwe kansen voor het bedrijfsleven.
 

Het programma kunt u hieronder downloaden.

De presentaties van deze bijeenkomst vindt u hier.