Informatiebijeenkomst Wet beveiliging netwerk- & informatiesystemen (Wbni)

Op maandag 8 oktober 2018 organiseert ECP in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met Agentschap Telecom een informatiebijeenkomst voor aanbieders van clouddiensten, onlinemarktplaatsen en online zoekmachines (digitale dienstverleners) over de Wet beveiliging netwerk- & informatiesystemen (Wbni). De Wet beveiliging netwerk- & informatiesystemen (Wbni) zal eind dit jaar in werking treden en regelt voor deze digitale dienstverleners een meldplicht voor ict-incidenten bij de overheid. Ook zullen digitale dienstverleners maatregelen moeten treffen ten aanzien van de beveiliging van hun ict-systemen. Met deze wet wordt de Europese Richtlijn Netwerk- & Informatiebeveiliging (NIB) geïmplementeerd. Het doel van de NIB-Richtlijn is om de digitale weerbaarheid in Europa te verhogen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal samen met Agentschap Telecom u tijdens deze bijeenkomst informeren over de inhoud van de wet, het toezicht en het Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dat momenteel wordt opgericht. Ook zullen vragen worden beantwoord. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

  • Voor welke digitale dienstverleners gaat de wet gelden?
  • Hoe ziet de meldplicht eruit en waar moet er worden gemeld?
  • Welke beveiligingseisen worden gesteld?
  • Wat gaat het CSIRT doen?
  • Hoe ziet het toezicht eruit?
  • Welke behoeften heeft de sector?

De bijeenkomst vindt plaats op 8 oktober 2018 van 13.30 tot 16.00 uur bij Social Impact Factory in Utrecht. U kunt zich aanmelden op de website. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos maar na aanmelding rekenen wij wel op uw komst. Meer informatie over het programma volgt. Wij zien u graag op 8 oktober 2018! Met hartelijke groet, Namens Directie Telecommarkt en Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken en Klimaat