ICTDelta2012

In de huidige financieel-economische situatie speelt de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven een cruciale rol. Innovatie gerichte samenwerking tussen publieke en private partijen moet er voor zorgen dat Nederland haar internationale toppositie als kenniseconomie behoudt.

Werkt u mee om de ICT kansen voor kennis en innovatie te vergroten?

 

ICTDelta2012:

• biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te inspireren door ICT-kennis te delen en te tonen. Uitgangspunt is hierbij de ICT Roadmap met onder andere kernbegrippen als industriële innovatie, betere dienstverlening, big data, interoperabiliteit, productiviteitsgroei en ICT-toepassingen voor welvaart en welzijn.

• verbindt kennis met praktijk, kennisinstellingen met bedrijfsleven en overheid, ontwikkeling met toepassing en aanbod met behoeften.

• is bovendien het vertrouwde evenement voor bedrijven, overheid, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties om te praten over de rol van ICT en hun visie daarop.

 

ICTDelta2012 wordt georganiseerd door COMMIT, ECP, EIT ICT Labs, ICT~Office, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, NWO, STW en TNO.

 

Binnenkort is meer informatie te vinden over het event en de registratie op www.ICTDelta12.nl.