Human Capital Agenda ICT - stakeholderbijeenkomst

De Human Capital Agenda ICT pakt vanaf 2019 toenemend dé verbindende rol naar alle stakeholders om gecoördineerde acties te ondernemen ten aanzien van het thema digitalisering. HCA-ICT is één van de organisaties in Nederland die bezig is met het aanjagen van meer talent op het gebied van digitalisering en technologische ICT ontwikkelingen. Een intensieve samenwerking tussen ECP|Platform voor de InformatieSamenleving en Platform Talent voor Technologie leidt tot mooie resultaten. Deze acties dragen bij aan de beweging en versnelling op de arbeidsmarkt die we hoognodig moeten maken in Nederland. Om de verbindende rol van de HCA-ICT verder te versterken wordt er op dinsdag 1 oktober een stakeholder bijeenkomst georganiseerd bij DEFabrique in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst zullen we de voortgang die sinds de starbijeenkomst op 4 februari is gemaakt bespreken en zal er gezamenlijk aan de slag gegaan worden met een aantal actuele vraagstukken.

Aanmelding op uitnodiging

In principe is de aanmelding op uitnodiging, maar bij interesse kunt u een mail sturen naar Laurens.vanderMolen@ecp.nl.

Katapultdag 2019

In het kader van verbinding en efficiëntie zal deze bijeenkomst plaatsvinden op de ochtend voorafgaand aan de landelijke Katapultdag 2019. Katapult is de naam van het netwerk van meer dan 180 publiek private samenwerkingsverbanden tussen onderwijs (MBO/HBO), overheid en bedrijfsleven waar aan onderwijsinnovatie wordt gewerkt. Heeft u interesse in dit evenement dan kunt u zich hiervoor aanmelden op de website van de Katapult dag.

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig