HR & tech: Hoe bereid je medewerkers voor op een toekomst met technologie?

Datum: dinsdag 18 mei
Vorm: webinar

Elke organisatie krijgt steeds meer te maken met data, artificial intelligence (AI), blockchain en andere digitale technologieën. Om met deze verschillende technologieën mee te kunnen bewegen en ervan te profiteren, is het cruciaal om als organisatie de juiste competenties in huis te hebben.

Hoe weet je als HR-professional welke competenties jouw organisatie in de toekomst nodig heeft? En hoe zorg je er vervolgens voor dat medewerkers deze competenties ontwikkelen?

In dit webinar vertelden ervaringsdeskundigen en experts hoe u dit als HR-professional kunt aanpakken. HR-professionals hebben inspiratie en tips geboden om ook in uw organisatie weer een stap verder te komen op de weg naar een digitale toekomst.

Dit webinar is georganiseerd door de Nederlandse AI Coalitie, de Human Capital Agenda ICT en de Dutch Blockchain Coalition.

Programma

Impact van AI op rollen en werkprocessen in de organisatie

Wij zien dat organisaties bij de implementatie van AI te maken krijgen met een aantal managementuitdagingen. Tijdens deze sessie zullen we vooral ingaan op nieuwe rollen die ontstaan in de organisatie en de impact van de AI op bestaande werkprocessen. Hoe kunnen we onze mensen voorbereiden op het werken met AI?

  • dr. Marlous Agterberg | research en valorisation manager, KIN Center for Digital Innovation van de Vrije Universiteit en coauteur van het boek S.L.I.M. managen van AI in de praktijk.

Casus: het ontwikkelen van digitale competenties door Philips.

Hoe kun je als HR zorgen dat je digitaal leiderschap & talent aantrekt en je huidige medewerkers ‘fit for future’ maakt (buy-, build-, partner strategy). Elementen die aan bod komen, zijn: assessment van digitale competenties tijdens het recruitmentproces, moeilijkheden op de arbeidsmarkt (en hoe ga je daarmee om), de noodzaak van ‘T-shaped profiles’, hoe neem je leiders mee in de transformatie.

  • Saskia Velthuizen | hoofd HR, Chief Technology Office/Research organisatie, Philips. Saskia is medeverantwoordelijk voor de Digitale Transformatie van de innovatiefunctie binnen Philips wereldwijd, met een focus op data science & artificial intelligence.

Hoe laat je medewerkers leren?

Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers voortdurend de capaciteiten leren die nodig zijn om relevant te blijven? Tijdens deze sessie doorlopen we de 5 stappen om impactvolle leertrajecten te realiseren. Elke stap wordt gedemonstreerd met echte casestudy’s.

  • Bo Dury | hoofd learning management, Growth Tribe. Bo is een expert in het bouwen van effectieve leertrajecten en in het meten van de impact ervan.

De ervaringen van Experience Data bij een grote verzekeraar in de transitie naar data gedreven werken

Experience Data heeft samen met een grote Nederlandse verzekeraar in de afgelopen jaren grote stappen gezet in het werken met data en AI. Verschillende processen zijn verrijkt met AI oplossingen, onder begeleiding van en uitgevoerd door Experience Data. Hoe ziet het ideale Data Science team eruit? Welke nieuwe competenties zijn nodig? En wat doet de organisatie om ook alle andere medewerkers die met data en AI moeten gaan werken mee te nemen? Wat waren knelpunten en hoe zijn die overwonnen?

  • Marco de Jong | CEO, Experience Data. Marco geeft inzicht in het transitieproces naar data gedreven werken, vanuit de verzekeraar en vanuit Experience Data als leading agency in deze transitie.

Arbeidsrechtelijke aspecten van digitalisering

Wanneer is een verandering een wijziging van een functie die ‘part of the job’ is, wanneer is er sprake van een gewijzigde en dus nieuwe functie? Welke rol kan de ondernemingsraad spelen? En welke rol kan een vakorganisatie spelen in scholing?

  • Katja van Kranenburg | partner, advocatenkantoor CMS. Daarnaast is Katja o.a. hoofd Human Capital Agenda bij de Dutch Blockchain Coalition en voorzitter van de werkgroep Human Capital van de Nederlandse AI Coalitie.

 

Dit artikel is ook verschenen op de website van de Human Capital Agenda ICT.

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig
  • Nederlandse AI Coalitie

    Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Als systeemtechnologie zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. De voortvarendhei... + Meer over Nederlandse AI Coalitie