Hoe Big Data en AI levens redden, zorg veranderen en uitdagingen creëren

De samenleving wordt steeds digitaler en de zorg dus ook. Bekende voorbeelden hiervan zijn Dokter Google, diagnose by Big Data en self monitoring. Het roept vragen op: “Kan Big Data levens redden?” Wat is er mogelijk, hoe werkt het en welke maatschappelijke randvoorwaarden zijn wenselijk? En van het wat naar het hoe! We nemen u graag mee in de wereld van data in de zorg vanuit verschillende perspectieven. Ook kijken we naar andere sectoren (auto/ energie) en welke kansen en uitdagingen dit brengt. Op woensdag 5 september  organiseert ECP daarom dan ook een deelnemersbijeenkomst waarin sprekers en het publiek met elkaar in gesprek gaan over data in de zorg vanuit de verschillende perspectieven. Uiteraard is er tijdens en na de bijeenkomst voldoende gelegenheid om te netwerken.

Programma

14.00 – 14.30 Inloop 14.30 – 14.35 Welkom door Lea Bouwmeester en Daniël Tijink (ECP) 14.35 – 14.50 Introductie, Leo Ottes (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) “Data samenleving en benodigde randvoorwaarden voor borgen maatschappelijk belang” 14.50 – 15.05 Data worden waardevol als je er met verstand naar kijkt, Eric Hiddink (Proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio) 15.05 – 15.20 Gebruik data om twee jaar langer gezond te leven, Jeroen Maas (Amsterdam Economic Board en Lecturer Health Care Management VU) 15.20 – 15.30 Ethische vragen rondom data in Energie sector, John Post (programma directeur digitalisering Energie sector) 15.30 – 15.40 Ontwikkelingen rondom data bij smart mobility, Florien van der Windt (Hoofd unit smart mobility Ministerie I&W) 15.40 – 15.55 Pauze 15.55 – 16.15 Kunnen data levens redden Big data onderzoek naar Parkinson, met respect voor privacy (Bas Bloem (professor neuroloog Radboud UMC / Parkinsonnet) 16.15 – 16.35 Dialoog met de zaal Vanuit perspectief: patiënt, zorgverlener, onderzoeker, medtech, zorgverzekeraar. Over vragen zoals: – Brengt data een nieuw verdienmodel in termen van gezondheid en geld en voor wie? – Betalen we met onze privacy? Datamanagement, veranderde rol van professional in de organisatie en de andere actuele vragen? – Wat kunnen we leren van gebruik data in de auto industrie of energie sector? 16.35 – 17.00 Bespreken vervolg; van wat dan, naar doe dan 17.00 – 18.00 Netwerkborrel

Bijeenkomst: Hoe Big Data en AI levens redden, zorg veranderen en uitdagingen creëren

Datum: woensdag 5 september 2018 Tijd: 14.00-17.00 uur, met aansluitend een borrel Locatie: Social Impact Factory in Utrecht

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier . Na aanmelding rekenen wij op uw komst.