HCA ICT Dag 2021

Datum: 28 september 2021
Tijd: 14:45 – 17:30
Vorm: Fysieke bijeenkomst, aanmelden.

Dinsdag 28 september vindt de HCA ICT Dag 2021 plaats. In het Stadstheater Zoetermeer presenteert HCA-ICT deze middag de nieuwste ICT arbeidsmarktcijfers en een overzicht van de mogelijkheden tot bijscholing op het gebied van AI en Blockchain. Hiernaast wordt ook het nut en belang van publiek private samenwerking besproken. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Meer informatie en aanmelden voor deze dag? Dat kan via de website van de HCA ICT.

Programma

14.45 uur Inloop
15.15 uur Start Plenair programma:

  • Opening
  • Presentatie onderzoek Arbeidsmarkt ICT met topsectoren 2021
  • HCA ICT en de coalities (DBC & NLAIC)
  • Publiek-private samenwerking in de regio
  • Muzikale afsluiter

16.45 uur Borrel
17.30 uur Einde HCA ICT Dag