Eindejaarssociëteit ECP

Op dinsdag 13 december vindt traditiegetrouw de jaarlijkse Eindjaarssociëteit van ECP plaats. Tijdens deze feestelijke middag wordt ruimte gegeven aan inspirerende gastprekers uit het brede werkveld van ECP. Daarnaast blikken wij graag samen met u terug op het afgelopen jaar en presenteren wij het ECP jaarprogramma 2017.

Na het inhoudelijke programma heffen wij graag samen met u het glas. Vanaf 17.00 uur start de informele netwerkborrel, waarbij u een snoeperij van de chefkok wordt aangeboden. Ook heeft u de mogelijkheid om gratis het Mauritshuis te bezoeken.

Meld u nu alvast aan om op een feesteijke wijze met elkaar terug te kijken op de successen van afgelopen jaar en vooruit te blikken op al het moois dat nog voor ons ligt!


Eindejaarssociëteit van ECP
Datum: dinsdag 13 december 2016
Locatie: Sociëteit De Witte, Den Haag

Programma 
15.00 uur Ontvangst 

15.30 uur Welkom, Arie van Bellen (Directeur ECP)

15.35 uur ‘Digitale Stormvloed’, Brenno de Winter (ICT-onderzoeker)
De opkomst van grootste ontwikkelingen binnen de informatiesamenleving lijken elkaar in een steeds sneller tempo op te volgen. Daarbij zijn de mogelijkheden en kansen enorm. Maar ook de bedreigingen komen op veel mensen over als een stormvloed die forse impact op het dagelijks leven gaat krijgen. Privacy, beveiliging en het verdwijnen van banen kunnen verlammend en verstikkend werken. Veel aan de dagelijkse realiteit is geënt op industrieel denken, terwijl de realiteit in een moordend tempo verandert. Maar verandering biedt kansen en mogelijkheden als we uit de kramp weten te komen. Welke stappen moeten in 2017 – het jaar van het nieuwe kabinet – gezet woden om Nederland stevig neer te zetten? Daarbij wordt stilgestaan bij de boekpresentatie Digitale Stormvloed van Brenno de Winter.

16.10 uur Overhandiging boek aan Tineke Netelenbos (Voorzitter ECP en Digital Champion)

16.15 uur Terugblik en toekomstvisie ECP, Arie van Bellen

16.30 uur Speerpunten van ECP uitgelicht, Margreet de Vries, Marjolijn Bonthuis-Krijger en Daniel Tijink

17.00 – 18.00 uur Borrel + eventueel bezoek Mauritshuis

18.00 – 22.00 uur Snoeperij Chefkok 

 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de Eindejaarssociëteit door een e-mail te sturen naar info@ecp.nl. Geef in deze mail ook direct aan of u ook aanwezig bent bij het diner.