eHealth Steden Estafette

Op woensdag 9 maart 2016 vindt de vijfde bijeenkomst van de eHealth Steden Estafette plaats. Deze estafette heeft als doel actuele kennis en ontwikkelingen te delen over innovatieve ICT in de zorg. Rotterdam neemt deze dag het estafettestokje over van de gemeente Enschede.

Tijdens deze interactieve dag hoort u onder andere waarin Rotterdam op het vlak van ehealth en thuistechnologie actief is. Daarnaast biedt de bijeenkomst de gelegenheid uw netwerk binnen de metropoolregio Den Haag-Rotterdam verder te versterken en input te leveren voor een eHealth Toolkit voor gemeenten.

Kennis & kunde van stad naar stad
Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve ICT in de zorg van stad naar stad. Zo zijn de gemeenten Alkmaar, Woerden en Enschede ons voorgegaan. De centrale vraag daarbij is hoe ICT de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. De opgedane kennis wordt door ZonMw gebundeld in een handzaam overzicht, aangevuld met goede voorbeelden uit de estafettesteden. Partners zorgen verder voor brede verspreiding van deze ideeën via nieuwsberichten, video’s en social media.

Programma
De wethouder van Rotterdam, Hugo de Jonge, deelt graag met u de visie van Rotterdam op eHealth en thuistechnologie. Bovendien komen de praktische toepassingen van eHealth en thuistechnologie in de praktijk aan bod met de projecten Vitaal Thuis (keuzegids voor thuistechnologie), Medical Delta (proeftuinen, opschaling en het betrekken van de gebruiker) en de GGD Appstore (onafhankelijke toetsing van gezondheidsapps). Aan het einde van de middag zal de gemeente Smallingerland iets vertellen over de onderwerpen die aan de orde komen wanneer zij gastheer zijn.

Graag gaan we aansluitend met u in gesprek over hoe we betaalbare vormen van eHealth en thuistechnologie dichtbij de gebruiker kunnen brengen, zodat mensen zo lang mogelijk de regie houden op hun eigen leven. We willen in interactie met u verkennen welke rol gemeenten daarin hebben en met welke toepassingen en aanpak gemeenten hun voordeel kunnen doen

Het volledige programma vindt u op de projectwebsite.

eHealth Steden Estafette Rotterdam
Locatie: Engels Meeting & Conference Center, Stationsplein 45, Rotterdam
Datum: Woensdag 9 maart 2016
Tijd: 11.00-15.30 uur inclusief lunch en afsluitende netwerkborrel

Aanmelden
Deelname is kosteloos. Wel behouden we het recht om bij overtekening voorrang te verlenen aan organisaties die zorgen voor een evenwichtige variatie in de samenstelling van deelnemers. U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier. Kijk voor meer informatie op www.doorbraakmetdezorg.nl.

Tot ziens op woensdag 9 maart!