eHealth Steden Estafette Regio Zuidoost-Brabant

Regio Zuidoost-Brabant zal op vrijdag 27 mei 2016 het estafettestokje overnemen van Smallingerland. Wij willen u inspireren aan de hand van goede voorbeelden uit de praktijk en met u verkennen wat de rol van gemeenten en aanbieders is bij eHealth en thuistechnologie. Ons uitgangspunt bij eHealth is het concept  ‘Positieve gezondheid’ (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren) en we zien eHealth daarmee in de brede context.

Kennis & kunde van stad naar stad
Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve ICT in de zorg van stad naar stad. Zo zijn de gemeenten Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam en Smallingerland ons voorgegaan. De centrale vraag daarbij is hoe ICT de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. De opgedane kennis wordt door ZonMw gebundeld in een handzaam overzicht, aangevuld met goede voorbeelden uit de estafettesteden.

Partners zorgen verder voor brede verspreiding van deze ideeën via nieuwsberichten, video’s en social media.

Programma
Als wethouders uit de regio Zuidoost-Brabant delen we graag onze visie op eHealth en thuistechnologie met u. Zeker onze regio is een broedplaats voor innovatie en de nummer één van Europa als het gaat om patentdichtheid. Daarbij gaat het ook om slimme zorg en de zorgzame samenleving. Er bestaan legio goede pilots en initiatieven rondom eHealth en domotica in Zuidoost-Brabant.

Maar hoe zorgen we ervoor iedereen zijn rol pakt en kansen ook echt worden benut? Hoe voorkomen we dat we niet keer op keer het wiel uitvinden maar juist een vliegwieleffect creëren? En hoe zorgen we dat middelen goed ingezet worden en innovaties ook echt aansluiten bij de vraag van de eindgebruiker?

Over deze thema’s willen we graag met u spreken op 27 mei.
De dagvoorzitter, Dik Hermans, aanjager van het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’, zal u welkom heten. Daarna willen wij, ondergetekenden, u vertellen over recente ontwikkelingen in de regio. We doen dat, naast onze lokale betrokkenheid bij innovaties, vanuit onze betrokkenheid bij het regionale Kennisplatform Vitale Samenleving (MRE) en de coöperatie SlimmerLeven2020. Mevrouw L. van Beek, adviseur bij ZET, gaat in op wat factoren zijn bij adaptatie door gebruikers bij innovatie. De heer Depender van Coöperatie Slimmer Leven 2020 vertelt kort iets over de actuele ontwikkelingen in de regio van het Living Lab eHealth en de projecten Crosscare en Health-Inno-Expo.

Na de lunch zullen een viertal interactieve presentaties met daaraan gekoppeld een workshop gehouden worden, waarin initiatiefnemers van succesvolle regionale pilots hun ervaringen met u willen delen.

Na een plenaire terugkoppeling van de workshops vertelt de heer A. van Berlo van Smart Homes over initiatieven van slimme huizen en slimme steden. Hij nodigt u uit om na afloop van het programma een bezoek te brengen aan het Slimste Huis, dat op het terrein van het Evoluon staat.  

De middag zal afgesloten worden met de overhandiging van het estafettestokje aan een volgende stad en een hapje en drankje.

Kortom, het belooft een enerverende middag met een keur aan actuele voorbeelden en boeiende gesprekken over eHealth innovaties te worden.
Hopelijk tot ziens op vrijdag 27 mei!

Met vriendelijke groet,
Namens alle organiserende partners,
Theo Maas en Mariëlle van Dongen Wethouders Someren en Veldhoven

———————————————————————————————————————————————- 

U kunt het volledige programma hier bekijken. 

eHealth Steden Estafette Regio Zuidoost-Brabant
Locatie: Evoluon, Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA, Eindhoven 
Datum: Vrijdag 27 mei 2016 Tijd: 10.30 tot 14.30 uur inclusief lunch 

Aanmelden
Deelname is kosteloos. U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier. Wel behouden we het recht om bij overtekening voorrang te verlenen aan organisaties die zorgen voor een evenwichtige variatie in de samenstelling van deelnemers.