ECP Deelnemersspecial: De toekomst van Europa

De verstrekkende digitalisering van de samenleving zal Europa de komende tien jaar verder doen veranderen. Welke stappen moet de EU nu en de komende 10 jaar zetten om de kansen van de digitalisering optimaal te benutten en eventuele negatieve effecten te beperken? De Europese Commissie heeft op 1 maart jl. een Witboek gepresenteerd, die in gaat op de drijvende krachten die het veranderingsproces de komende tien jaar gestalte zullen geven, en op vijf scenario’s waarop Europa in de periode tot 2025 zou kunnen evolueren. De Europese Commissie en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving zijn benieuwd naar uw visie op de toekomst van Europa in het perspectief van de digitalisering van onze wereld, met alle vraagstukken die dat oplevert. Op maandag 3 juli gaan we aan de hand van de vijf scenario’s discussiëren in het Huis van Europa in Den Haag. 

ECP Deelnemersspecial: De toekomst van Europa

Datum: 3 juli 2017 Tijdstip: 10.00-12.00 uur Locatie: Huis van Europa, Den Haag (Korte vijverberg 5/6) Aanmelden: Helaas is het maximum aantal deelnemers voor deze sessie bereikt. Wilt u op de reservelijst worden opgenomen? Stuur dan een mail naar info@ecp.nl o.v.v: reservelijst sessie Toekomst van Europa. In de bijlage vindt u een flyer met de opzet van de bijeenkomst.