ECP Deelnemersspecial: kansen en uitdagingen met Artificial Intelligence

  > Lees hier het verslag Kranten staan er vol van, het aantal congressen en bijeenkomsten over Robotisering in Nederland neemt per week exponentieel toe en de gevreesde impact van robots die taak- en werkpakketten van mensen overnemen roept veel onzekerheid op. Deze hype en ons groeiende gevoel grip te verliezen op disruptieve ICT-innovaties die de wijze waarop we leven en werken beïnvloeden, maakt dat we door de bomen het bos niet meer zien. Dat is jammer, want door met elkaar de balans tussen business opportunities, technische mogelijkheden en juridische en morele eisen te bewaken, zorgen we ervoor dat mens, maatschappij en economie er straks de vruchten van plukken. Graag nodigen wij u uit om op onze ECP Deelnemersspecial: Kansen en uitdagingen met Artificial Intelligence op 26 oktober tussen 13.30 en 16.30 uur grip te krijgen op het veelomvattende speelveld van Artificial Intelligence.

Programma

Moderator Daniël Frijters van ECP verzorgt een korte, inhoudelijke uiteenzetting over maatschappelijk, betrouwbaar innoveren. TNO trapt daarna de bijeenkomst af door vanuit het perspectief van autonoom handelende systemen te kijken naar het totale spectrum en deelonderwerpen, zoals de rol van de mens en potentie in samenwerking met deze systemen. Daarnaast laat de Netherlands Foreign Investment Agency – vanuit macro-economische perspectief – door een analyse van huidige en toekomstige ontwikkelingen en kansrijke toepassingen in sectoren zien wat er binnen Nederland al gebeurt. IBM presenteert over de ontwikkelingen in het veld en de maatschappij die impact hebben op ons dagelijks leven en SAP vertelt over twee toepassingen van Machine Learning bij het tegengaan van illegale ontbossing en behoud van personeel. Naast plenaire sprekers en de mogelijkheid vragen te stellen hebben wij drie experts van de Secure Software Alliance, SAP en TNO gevraagd om specifiek op uw vragen in te gaan bij de informele Meet the Expert tafel. Het volledige programma kunt u hier bekijken. Meld u nu aan!

ECP Deelnemersbijeenkomst: Kansen en uitdagingen met Artificial Intelligence

Datum: donderdag 26 oktober 2017 Tijd: 13:30–17:00 uur, met aansluitend een borrel. (Let op! Starttijd is veranderd!) Locatie: Bleyenberg, Den Haag (Grote Markt 10)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online deelname formulier.

Over de bijeenkomst

Artificial Intelligence lijkt zich enerzijds in een hype-fase te bevinden. Anderzijds zijn er al concrete toepassingen die we gebruiken online, vaak onbewust, en wordt er meer en meer met pilots gekeken waar toepassingsmogelijkheden zitten. Op dit moment roept vooral de term robotisering angst op voor werkloosheid. Deze term wordt daarbij onterecht gebruikt, want bij slechts een deel van de ICT-ontwikkelingen spelen robots een rol en liggen er kansen in herverdeling van taken en rollen tussen ‘mens en machine’ die de kwaliteit van het netto product verhogen. Deze deelnemersbijeenkomst heeft juist een algemene, brede focus op het schetsen van het totale spectrum en enkele deelonderwerpen waarbij de invloed op werkgelegenheid wordt aangestipt, maar niet specifiek toegelicht. Graag vernemen we uw behoefte voor een vervolg special tijdens de borrel.