ECP Deelnemersspecial: Bestuurlijke besluitvorming rond AI

Voeg toe aan agenda 2022-11-28 14:00 2022-11-28 18:00 Europe/Paris ECP Deelnemersspecial: Bestuurlijke besluitvorming rond AI ECP Deelnemersspecial: Bestuurlijke besluitvorming rond AI

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving organiseerde samen met de Nederlandse AI Coalitie en Capgemini een ECP Deelnemersspecial over hoe de bestuurlijke besluitvorming rond AI binnen uw organisatie kan worden versterkt op maandag 28 november in Nieuwspoort Den Haag. Hieronder leest u het verslag van deze bijeenkomst.

Verslag

‘Vorig jaar maart is de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken gestart om ervoor te zorgen dat digitalisering bij ieder dossier en elke wet een vast onderdeel is’. Roelien Kamminga, voorzitter van de Kamercommissie startte in Nieuwspoort  op 28 november de ECP deelnemersspecial Bestuurlijke besluitvorming rond AI’’ met een vlammend betoog over het belang van kennis bij Kamerleden over onder andere AI. ‘Er zou eens seminar moeten komen om de hele Kamer op te leiden zodat, bij nieuw beleid, nadenken over de digitale gevolgen ervan een tweede natuur wordt. AI biedt zoveel kansen voor grote uitdagingen in onze maatschappij als de energietransitie, de tekorten in zorg en onderwijs, dat we er niet langer omheen kunnen’.

Stefan Leijnen volgde met een verhaal over AI en wat dat eigenlijk is en zal gaan worden. ‘Het gaat bij AI niet om de intelligentie, maar om de kunstmatige kant ervan. Dingen die voor een mens kinderlijk eenvoudig zijn, kan een computer niet, maar andersom zeker ook. En de ontwikkelingen gaan snel, heel snel. AI wordt creatiever en de bovengrens van onze capaciteit wordt niet langer begrensd door ons eigen denken’.

Ronald van de Hoogen , manager Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering (RADIO) vervolgde de bijeenkomst met een verhaal over het belang van leren over AI. ‘Het is de eerste aanbeveling uit het WRR rapport ‘Opgave AI’, waarom gebeurt het dan zo weinig? Wat is er voor nodig dat ambtenaren dit onderwerp gaan omarmen? Met elkaar leren en met elkaar ermee bezig zijn, helpt’.

Dirk van Brederode, Manager Publieke Waarden – Vereniging van Nederlandse Gemeenten, jurist en filosoof van huis uit, illustreerde zijn verhaal met plaatsjes gemaakt door DALL-E. Hij pleitte voor een systeem dat niet te hard is, waarin ruimte is om foutjes te kunnen maken en te schaven aan algoritmes en data zolang ze nog niet perfect zijn. Gemeentes zouden volgens hem gesprekken moeten voeren met burgers over de risico’s en de kansen van AI en bepaalde toepassingen verbieden, zolang niet gegarandeerd kan worden dat die toepassing veilig is. Deepfake is daar nu een voorbeeld van.

Ernst van Dam, directeur – Capgemini Academy ,was de laatste spreker en had een minirobot meegenomen. ‘Wanneer we robots gaan vertrouwen en er van uit gaan dat zij geen fouten maken, komt er bij mensen meer ruimte voor emotionele intelligentie en het doen van dingen waar we goed in zijn en die we leuk vinden.  In essentie is er de de afgelopen jaren niet zo veel veranderd in wat we willen als mensen. Bijvoorbeeld een treinreis plannen. Vroeger gebruikte je het spoorboekje, nu een app. We vertrouwen erop dat die app het goed doet en geloven dus AI dat ‘probleem’ oplost. Is het dan belangrijk om precies te weten hoe dat allemaal werkt? Nee, maar we moeten wel begrijpen waar bepaalde termen thuishoren en deze kunnen plotten. Daarom is het leren over AI zo belangrijk, dat je de context blijft begrijpen’.

Anne Botman leidde de paneldiscussie waarmee de middag werd afgesloten. Conclusies van de zaal en het panel waren dat leren over AI van belang is, dat je daarvoor met elkaar het beste aan de slag kunt, dat dit zowel top town als bottom up gestimuleerd moet worden en dat ambtenaren moeten kunnen begrijpen wat het voor hen toevoegt: Krijg je met AI bijvoorbeeld sneller een voorstel door de raad? Dan zullen veel ambtenaren ineens geïnteresseerd zijn hier meer van te weten.

We kijken terug op een hele interessante middag die ook is opgenomen en binnenkort terug te zien is.

 

Sprekers

We hebben de volgende indrukwekkende line-up van sprekers die een bijdrage zullen leveren aan deze bijeenkomst:

 • Roelien Kamminga (Voorzitter – Kamercommissie Digitale Zaken)
  Drs. Roelien Kamminga (44) is afkomstig uit de provincie Groningen en studeerde Internationale Betrekking aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij was voordat zij in 2021 voor de VVD lid van de Tweede Kamer werd werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hier was mevrouw Kamminga onder andere raadadviseur Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid, plaatsvervangend directeur-generaal Wederopbouw en programmadirecteur Groningen Versterken en Perspectief. Sinds 2021 is zij voorzitter van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer en lid van het Presidium.
 • Stefan Leijnen (Lector in Artificial Intelligence – Hogeschool Utrecht & Advisor – Nederlandse AI Coalitie)
  Stefan Leijnen werkt bij de Nederlandse AI Coalitie, de publiek-private samenwerking die het Nederlandse AI-ecosysteem helpt versterken en versnellen. Hij coördineert de activiteiten op het gebied van onderzoek, innovatie en internationale zaken. Daarnaast is hij lector Artificial Intelligence aan de Hogeschool Utrecht waar hij leidinggeeft aan een onderzoeksgroep die werkt aan AI-toepassingen binnen ethische en juridische kaders en biologisch-geïnspireerde deep-learning architecturen.
 • Ronald van den Hoogen (Manager Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Ronald is hoofd van RADIO, de Rijksacademie voor Digitalisering van het ministerie van BZK. Alle ambtenaren kunnen bij RADIO aankloppen als zij denken dat hun organisatie of team meer ‘I-kennis’ kan gebruiken. Belangrijke opdracht voor de komende jaren is het opleiden van de ambtelijke top. Hij is lid van de examencommissie AI for Business & Government van NL AIC en medeverantwoordelijk voor de postacademische leergang AI, Recht en Ethiek aan de Universiteit Leiden.
 • Dirk van Brederode (Manager Publieke Waarden – Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
  Na een periode als advocaat ruimtelijk bestuursrecht is Dirk aan de slag gegaan in de wereld van complexe digitalisering binnen de overheid. Bij Den Haag droeg hij vervolgens bij aan enkele prijswinnende innovatieprojecten, zoals domotica uitgezocht door inwoners. Nu werkt hij met zijn team binnen de VNG aan algemene producten, standaarden en zelfs regels om digitalisering in te zetten voor wat wij als maatschappij belangrijk vinden om te verbeteren én te beschermen.
 • Ernst van Dam (Directeur – Capgemini Academy)
  Ernst is zijn carrière in de IT industrie 30 jaar geleden gestart, dat was vóórdat Internet z’n intrede deed (Elon Musk zou zeggen: ‘Let that sink in’). Ernst was business unit-, project-, en programma manager, maar ook als trainer, facilitator en coach. Momenteel is Ernst directeur van Capgemini Academy. Ernst houdt ervan met mensen te werken en krijgt er energie van om anderen de comfort zone te laten vergroten door ze uit te dagen hieruit te stappen.

Presentaties

Presentatie Dirk van Brederode (Manager Publieke Waarden – Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
Presentatie Ernst van Dam (Directeur Capgemini Academy)
Presentatie Ronald van den Hoogen (Manager Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Presentatie Stefan Leijnen (NL AIC)

U kunt hieronder de ECP Deelnemersspecial ‘Bestuurlijke besluitvorming rond AI’ terugkijken.