ECP/SSA Deelnemersbijeenkomst "Agile secure development"

Het ontwikkelen van veilige software staat momenteel sterk in de belangstelling. Vanuit de GDPR/AVG wordt het belang van het (vooraf) beschermen van persoonsgegevens duidelijk benoemd. Maar ook de technologische ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) onderstrepen de noodzaak voor het implementeren van veilige software. Het belang hiervan is ook benadrukt in de roadmap Digitale Veilige Hard- en Software die staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) begin april naar de Tweede Kamer stuurde.

Het op een agile manier ontwikkelen van veilige software vergt de inspanning van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Met de veranderende rolverdeling, zijn handvatten nodig. Het Framework Secure Software van de Secure Software Alliance, Grip op Secure Software Development van het Centrum voor Informatie- en Privacybescherming en ECP Platform voor de Informatiesamenleving werken samen om deze handvatten te bieden. Ontwikkelaars van software en de opdrachtgevers worden op deze manier ondersteund in de nieuwe verantwoordelijkheden ontstaan door de agile manier van ontwikkelen, zodat veilige software gerealiseerd kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat beveiligingsrisico’s bij het agile ontwikkelen beheersbaar worden gemaakt. Het Framework Secure Software biedt daarnaast een handreiking om het ontwikkelen van veilige software toetsbaar te maken.

Tijdens de ECP/SSA deelnemersbijeenkomst op 27 juni, krijgt u de gelegenheid om onder andere mee te denken over de manier waarop het beheersbaar en toetsbaar maken van beveiliging in agile ontwikkelprocessen vorm kan krijgen.

Voor vragen over het project Veilige Software kunt u contact opnemen met:

  • Danny Onwezen, Barry Derksen en Stef Zelen – bestuur Secure Software Alliance
  • Michiel Steltman en Jelle Attema – ECP – project Partnering Trust
  • Roman Volf –Digitale Economie (i.o.) – EZK

Programma

Moderator: Barry Derksen, Secure Software Alliance 13.00 – 13.30 uur: Inloop 13.30 uur: Opening door Danny Onwezen, SSA en Jelle Attema, ECP 13.35 uur: Roadmap veilige hard- & software, Jos de Groot, directeur Digitale Economie (I.O.), ministerie van EZK 13.45 uur: Secure Software Development (Marcel Koers en Ad Reuijl, CIP) 14.10 uur: Inventarisatie Framework (Agile) Secure Software (Barry Derksen en Danny Onwezen, SSA) 15.10 uur: Pauze 15.30 uur: Doorontwikkeling Framework (Agile) Secure Software (Barry Derksen en Danny Onwezen, SSA) 16.40 uur: Samenvatting en vervolgacties (Stef Zelen, SSA) 17.00 uur: Afsluiting en aansluitende borrel.

ECP/SSA Deelnemersbijeenkomst: “Agile secure development”

Datum: woensdag 27 juni 2018 Tijd: 13.00 uur inloop; inhoudelijk programma 13.30 uur – 17.00 uur, met aansluitend een borrel Locatie: Bleyenberg (Grote Markt 10), Den Haag Bleyenberg bevindt zich in het centrum van Den Haag, het is goed bereikbaar met het OV en u kunt uw auto parkeren bij Q-Park Grote Markt.

Aanmelden

U  kunt zich via onderstaand inschrijfformulier aanmelden.