ECP Deelnemers Special: Blockchain

Wat is blockchain?

Kortgezegd biedt blockchain de mogelijkheid voor twee onbekende partijen om een vertrouwde transactie te maken zonder tussenkomst van een derde partij.

Hoewel de technologische kwaliteit van blockchain wereldwijd nog verder wordt beproefd, geven wetenschappers en experts aan dat het gesprek niet alleen moet gaan over de onderliggende technologie, maar juist ook de impact op organisatieprocessen. Blockchain biedt kansen voor het bedrijfsleven, publieke en semipublieke organisaties op economisch, technisch, commercieel en cultureel vlak. Echter, dit is alleen effectief in een omgeving van wederzijds vertrouwen.

Binnen Nederland zijn er met de inzet van blockchain-technologie grote mogelijkheden voor verbetering in serviceverlening, betere beheersing van productieprocessen, kostenbesparing, reductie van fraudegevoeligheid en terugdringen van cyberrisico’s.

We zijn verheugd dat de volgende sprekers een bijdrage hebben willen leveren:

  • Steven Luitjens (Directeur InformatieSamenleving en Overheid, Min. BZK.): ‘De digitale wereld gaat aan vertrouwen ten onder!’
  • Henk Jan Vink (Director Networked Information TNO): ‘Wat is Blockchain en wat kan je ermee?’
  • Patrick van Beers (Afdelingshoofd en Sr Director Philips Research Department, Philips): ‘Opportunities met Blockchain in de gezondheidszorg?’
  • Niels Haak (Customer journey expert Target Payments Landscape and eCommerce, ING): ‘De mogelijkheden van Blockchain in de financiële sector.’
  • Ad Kroft (Directeur, INSEIDT), ‘De Blockchain Coalitie NL: wat kan Nederland doen om vooraan in de keten te komen en te blijven?’