Dutch Blockchain Coalition - Teach the Teacher

Op vrijdag 27 september organiseert de Dutch Blockchain Coalition in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de tweede Teach the Teacher dag van 2019. De dag zal opnieuw in het teken staan van kennisontwikkeling, kennisdeling en het creëren van onderlinge contacten en delen van inzichten.

Doelgroep

Teach the teacher is een programma om docenten van hbo instellingen te enthousiasmeren voor blockchain in het hoger onderwijs. Vanuit de Dutch Blockchain Coalition wordt in een speciale sessie kennis gedeeld met docenten.   De inhoud van het programma bestaat uit een plenair ochtendgedeelte rondom de ‘state of blockchain technology’ en de ‘future of work’. Vervolgens zal tijdens de lunch aan de slag gegaan worden met het opzetten van samenwerkingsverbanden en de vraag hoe kennis beter gedeeld kan worden. Na de lunch wordt er in verschillende groepen gewerkt binnen specialistische tracks (deep dives) en de dag wordt plenair afgesloten met een paneldiscussie over het belang van interdisciplinair samenwerken.

Aanmelding op uitnodiging

De aanmelding is in eerste instantie verzonden op uitnodiging. Heeft u interesse in dit evenement dan kunt u een mail sturen naar Tijs.Koops@ecp.nl.

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig