Dutch Blockchain Coalition Conference

Eind 2018 overhandigde de Dutch Blockchain Coalition (DBC) de visie Blockchain for Good aan Mona Keijzer (staatssecretaris EZK) en Raymond Knops (staatssecretaris BZK). In het visiedocument is beschreven op welke wijze de DBC de komende jaren bijdraagt aan (verdere) implementatie van blockchain. Om de resultaten van deze inzet te delen, organiseert DBC op vrijdag 21 juni de eerste landelijke conferentie.  Deze conferentie, die zal plaatsvinden bij DBC-kernpartner Rabobank in Utrecht staat in het teken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van blockchain, en gaat specifiek in op de DBC use cases: Compliance by Design, Diploma’s, Logistiek, Pensioenen en Self-Sovereign Identity. Aanmelden kan vanaf nu! Het programma van de dag en aanvullende informatie over de sessies en sprekers zal in de komende periode bekend worden gemaakt via de website.

Meer over de Dutch Blockchain Coalition De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Doel is het creëren van een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de wensen van de gebruiker van de toekomst. De coalitie werkt met een actieagenda waarin zij de technologische mogelijkheden test, kijkt of de techniek voldoende aansluit bij de wet- en regelgeving en aan onderzoeks- en scholingsprogramma’s op dit terrein bouwt. Internationaal maakt de DBC afspraken over standaardisatie, normering en governance. Dit doet zij onder andere met de ISO en de Europese Commissie. Meer informatie: https://www.dutchblockchaincoalition.org.

ECP is één van de founding partners van de DBC en neemt als kernpartner deel aan de coalitie. Als neutrale partij heeft ECP een verbindende rol tussen de overige partners in deze publiek-private samenwerking.