Digitalisering en ethiek

In deze podcast vertellen Peter-Paul Verbeek van Universiteit Twente, Theo van der Plas van de Nationale Politie en Brigitte Boon van Academy Het Dorp over hoe zij tegen de ethische kant van de mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt aankijken.

We leven in een samenleving waar digitalisering zorgt voor grote veranderingen: een smartphone in ieders hand, algoritmes die slimmere beslissingen suggereren of soms zelfs nemen. Robots die mensen ondersteunen of een deel van hun werk vervangen. De werkgroep Digitalisering en ethiek van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving ziet dat dit soort technologieën steeds meer ethische vragen oproept.

 

Click on the button to load the content from w.soundcloud.com.

Load content

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek