Dialoog over de (on-)mogelijkheid om schade te verhalen die voortkomt uit cyberonveiligheid

Datum: 8, 9 of 10 december
Tijd: elke dag van 15.00 – 16.30 uur
Vorm: Online

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Als een organisatie in een B2B-relatie schade lijdt door digitale onveiligheid, dan rijst de vraag in hoeverre het aansprakelijkheidsrecht mogelijkheden biedt om deze schade op een ander te verhalen. Uit een onderzoek van het Centre for the Law and Economics of Cyber Security van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uitgevoerd naar de aansprakelijkheid voor digitale onveiligheid in B2B-relaties, blijkt dat die mogelijkheden heel beperkt zijn. Dit komt door diverse juridische barrières zoals de zorgplicht, het vaststellen van de schade, de causaliteit en de bewijslast maar ook door economische barrières zoals onderhandelingsmacht, toegang tot de rechter en faillissement van de leverancier.

Bij digitale onveiligheid zorgt de combinatie van deze barrières erin dat verhaal van de schade in verreweg de meeste gevallen niet loont. Het mes van het aansprakelijkheidsrecht is volgens de onderzoekers dus bot. Het ministerie van EZK zou deze conclusie graag verder onderzoeken en gaat graag in een brede achterbanconsultatie, in rondetafelgesprekken de dialoog aan, waarbij er ingegaan wordt op de volgende vragen:

  • Herkent u zich erin dat er in de huidige Nederlandse praktijk dit middel niet wordt ingezet?
  • Ziet u het civiele aansprakelijkheidsrecht als mogelijkheid om schade veroorzaakt door cyberonveiligheid in uw organisatie te verhalen? Waarom (niet)?
  • Zo nee: vindt u dat een probleem?
  • Herkent u zich in de barrières zoals deze zijn gesteld in het onderzoek?
  • Ziet u nog andere barrières?
  • Kunt u zich vinden in de beleidsopties zoals deze zijn gesteld in het onderzoek?
  • Ziet u nog andere mogelijkheden om barrières te verlagen?

Aanmelden

Gaat u met ons over bovenstaand vraagstuk in gesprek? Meld u dan aan:

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig